Leverantörs­fakturahantering

Prata med oss om automatiserad
hantering av leverantörs­fakturor

Vi kan analysera era processer för hantering av leverantörsfakturor. Och erbjuda ett automatiserat system som passar just era behov. Det skapar bättre effektivitet och kontroll i ekonomiarbetet samt ett mer hållbart sätt att arbeta.

EDI och E-faktura - Vipetech

Tips

 1. Identifiera ert behov, ska fakturan kopplas mot en inköpsorder, ett avtal, rese utläggshantering, korträkning eller rekvisitionshantering?

 2. Är ditt företag i behov av periodisering?

 3. Finns det integration mot affärssystemet?

 4. Säkerställ att lösningen har en väl utvecklad arkivfunktion för återsökning.

 5. Välj ett system som kan påvisa hur hög grad av automatisering ni har uppnått med er leverantörsfakturalösning jämfört med andra kunder i er bransch.
 1. Undvik att användarna fortsätter jobba enligt gamla rutiner och inte tar till sig utbildningarna som leverantören ger.

 2. Otydligt ägandeskap internt vid införande av lösningen gör processen krånglig längre fram.

 3. Undvik att välja en lösning som bygger på gammal teknik och har låg funktionalitet.

 4. Glöm inte att göra en ordentlig behovsanalys och säkerställa att den lösning ni väljer uppfyller era behov.

 5. Säkerställ att systemet ni väljer ger tillgång till de analysverktyg och rapporter ni har behov av.
 1. Det ger förbättrad säkerhet, säkert filflöde mellan ERP och banken, så ni undviker kostsamma mänskliga misstag.

 2. Bedrägeriupptäckter blir notifierade i tidigt skede.

 3. Det är lätt att granska den bakomliggande fakturan och jämföra med betalningen.

 4. Billigare betalningar och utländska bankavgifter/transaktionsavgifter ingår i tjänsten.

 5. Betalningar överförs och kunden kan få pengarna samma dag.

Hur kommer vi enkelt i gång med betalningar?

Kontakta oss via info@vipetech.com så berättar vi hur ett projekt går till, samt vilka resurser och insatser som behövs från er sida.

Kontakta
oss

Fem fördelar med leverantörsfakturahantering:

Ökad kontroll

Automatiserade flöden bidrar till fullständig kontroll och en ökad trygghet för företaget. Med vår produkt kan ni enkelt se vilket steg fakturan befinner sig i, och hos vem. Vi bidrar till spårbarhet och digitala arkiv där man enkelt kan återsöka fakturor, samt rapporter och visuella dashboards för uppföljning.

Snabbare Flöden

Systemet är automatiserat och arbetar fortare än en mänsklig medarbetare, vilket frigör tid och säkerställer processen.

Sänkta kostnader

Ni slipper onödiga affärsrisker och undviker felbetalningar likväl som påminnelseavgifter.

Enkel hantering

Processen förenklas för samtliga led. Attestera fakturorna på den enhet där du befinner dig och snabba på så vis upp processen.

Automatisk matchning och betalning

Med en systemlösning från oss kan inköpsorder och inleverans matchas automatiskt med leverantörsfakturan. Det skapar kontroll för medarbetare som därmed kan fokusera enbart på avvikelser. Vi har kunder som nått en automatiseringsgrad på 98 procent av fakturaflödet. Med hjälp av moderna betalningslösningar kan du dessutom betala fakturor i samma gränssnitt som du utför attestering och kontering.

KUNDCASE: MARGINALEN BANK

Marginalen Bank automatiserar för att minska sina kostnader för regelefterlevnad.

 • Know-Your-Customer (KYC)
 • Efterlevnadskontroll
 • Nyregistrering av kund
 • Bedrägeribekämpning
 • Webbdataextrahering
 • GDPR

Leverantörsfakturahantering

Så kan ditt företag gynnas av leverantörsfakturahantering

En automatiserad process kring företagets fakturahantering är en förutsättning för en smidigare och mer effektiv ekonomiavdelning. Syftet är att minimera, och på sikt helt eliminera, behovet av manuellt arbete vid hanteringen av leverantörsfakturor. Med nyvunnen tid kan företaget istället fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter.


Marknaden för elektronisk fakturahantering är bred, men nivån för vad ett system klarar av varierar kraftigt. Vipetech är oberoende aktör med en portfölj som innehar marknadens modernaste elektroniska fakturahanteringssystem. Vi kan hjälpa er att tidigt definiera era behov och därefter ta oss an att hitta rätt lösning för er verksamhet. Vi ger också möjligheten att jämföra och utvärdera olika system, så att ni med trygghet kan ta rätt beslut för er kommande investering.

Våra produkter ger:

 • Molnbaserad tjänst som nås från datorn, surfplattan eller mobiltelefonen.
 • Vi har färdigintegrerade kopplingar mot dem flesta affärssystemen.
 • Användarvänligt system som effektiviserar och digitaliserar hela leverantörsfakturaprocessen.
 • Valmöjligheten att välja mellan externskanning eller intern hantering av tolkning & verifiering.
 • Möjlighet att ta emot alla formaten, papper, PDF och E-faktura samt Peppol.
 • Ett kompetent system som kan matcha fakturan mot inköpsorder och avtal.
 • Smarta funktioner med AI för kontering, utlägg och kvittohantering.
 • Gör dina leverantörsbetalningar direkt från systemet.
 • Återsökning i digitalt arkiv, generera rapporter och skapa visuella dashboards för insyn och fullständig kontroll.

Medius go!

Molnbaserat elektronisk fakturahanteringssystem

Ascendo är ett molnbaserat elektronisk fakturahanteringssystem som nås via webbläsaren i dator, surfplatta eller mobil utan att något behöver installeras på användarens enheter.

Basware

Inköp, betalning och faktureringsprogram

Basware är en världsledande leverantör av lösningar kring inköp, betalning och faktureringsprogram.

Rillion

Vi automatiserar hanteringen av leverantörsfakturor och flera kringprocesser såsom avtals- och inköpshantering. Vår ambition är att uppnå 100% automation för så många arbetsmoment som möjligt.

Medius go!

Molnbaserat elektronisk fakturahanteringssystem

Ascendo är ett molnbaserat elektronisk fakturahanteringssystem som nås via webbläsaren i dator, surfplatta eller mobil utan att något behöver installeras på användarens enheter.

Basware

Inköp, betalning och faktureringsprogram

Basware är en världsledande leverantör av lösningar kring inköp, betalning och faktureringsprogram.

Rillion

Vi automatiserar hanteringen av leverantörsfakturor och flera kringprocesser såsom avtals- och inköpshantering. Vår ambition är att uppnå 100% automation för så många arbetsmoment som möjligt.

Fem fördelar med leverantörsfakturahantering:

Ökad kontroll

Automatiserade flöden bidrar till fullständig kontroll och en ökad trygghet för företaget. Med vår produkt kan ni enkelt se vilket steg fakturan befinner sig i, och hos vem. Vi bidrar till spårbarhet och digitala arkiv där man enkelt kan återsöka fakturor, samt rapporter och visuella dashboards för uppföljning.

Snabbare Flöden

Systemet är automatiserat och arbetar fortare än en mänsklig medarbetare, vilket frigör tid och säkerställer processen.

Sänkta kostnader

Ni slipper onödiga affärsrisker och undviker felbetalningar likväl som påminnelseavgifter.

Enkel hantering

Processen förenklas för samtliga led. Attestera fakturorna på den enhet där du befinner dig och snabba på så vis upp processen.

Automatisk matchning och betalning

Med en systemlösning från oss kan inköpsorder och inleverans matchas automatiskt med leverantörsfakturan. Det skapar kontroll för medarbetare som därmed kan fokusera enbart på avvikelser. Vi har kunder som nått en automatiseringsgrad på 98 procent av fakturaflödet. Med hjälp av moderna betalningslösningar kan du dessutom betala fakturor i samma gränssnitt som du utför attestering och kontering.

KUNDCASE: MARGINALEN BANK

Marginalen Bank automatiserar för att minska sina kostnader för regelefterlevnad.

 • Know-Your-Customer (KYC)
 • Efterlevnadskontroll
 • Nyregistrering av kund
 • Bedrägeribekämpning
 • Webbdataextrahering
 • GDPR

Leverantörsfakturahantering

Så kan ditt företag gynnas av leverantörsfakturahantering

En automatiserad process kring företagets fakturahantering är en förutsättning för en smidigare och mer effektiv ekonomiavdelning. Syftet är att minimera, och på sikt helt eliminera, behovet av manuellt arbete vid hanteringen av leverantörsfakturor. Med nyvunnen tid kan företaget istället fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter.


Marknaden för elektronisk fakturahantering är bred, men nivån för vad ett system klarar av varierar kraftigt. Vipetech är oberoende aktör med en portfölj som innehar marknadens modernaste elektroniska fakturahanteringssystem. Vi kan hjälpa er att tidigt definiera era behov och därefter ta oss an att hitta rätt lösning för er verksamhet. Vi ger också möjligheten att jämföra och utvärdera olika system, så att ni med trygghet kan ta rätt beslut för er kommande investering.

Våra produkter ger:

 • Molnbaserad tjänst som nås från datorn, surfplattan eller mobiltelefonen.
 • Vi har färdigintegrerade kopplingar mot dem flesta affärssystemen.
 • Användarvänligt system som effektiviserar och digitaliserar hela leverantörsfakturaprocessen.
 • Valmöjligheten att välja mellan externskanning eller intern hantering av tolkning & verifiering.
 • Möjlighet att ta emot alla formaten, papper, PDF och E-faktura samt Peppol.
 • Ett kompetent system som kan matcha fakturan mot inköpsorder och avtal.
 • Smarta funktioner med AI för kontering, utlägg och kvittohantering.
 • Gör dina leverantörsbetalningar direkt från systemet.
 • Återsökning i digitalt arkiv, generera rapporter och skapa visuella dashboards för insyn och fullständig kontroll.

Medius go!

Molnbaserat elektronisk fakturahanteringssystem

Ascendo är ett molnbaserat elektronisk fakturahanteringssystem som nås via webbläsaren i dator, surfplatta eller mobil utan att något behöver installeras på användarens enheter.

Basware

Inköp, betalning och faktureringsprogram

Basware är en världsledande leverantör av lösningar kring inköp, betalning och faktureringsprogram.

Rillion

Vi automatiserar hanteringen av leverantörsfakturor och flera kringprocesser såsom avtals- och inköpshantering. Vår ambition är att uppnå 100% automation för så många arbetsmoment som möjligt.

Medius go!

Molnbaserat elektronisk fakturahanteringssystem

Ascendo är ett molnbaserat elektronisk fakturahanteringssystem som nås via webbläsaren i dator, surfplatta eller mobil utan att något behöver installeras på användarens enheter.

Basware

Inköp, betalning och faktureringsprogram

Basware är en världsledande leverantör av lösningar kring inköp, betalning och faktureringsprogram.

Rillion

Vi automatiserar hanteringen av leverantörsfakturor och flera kringprocesser såsom avtals- och inköpshantering. Vår ambition är att uppnå 100% automation för så många arbetsmoment som möjligt.

Vill du veta mer om leverantörsfakturahantering eller hur du kommer igång?

Tveka inte att höra av dig!

LÄR DIG MER OM
VÅRA LÖSNINGAR

I en personlig och kostnadsfri demonstration utgår vi från dina behov för att visa hur våra lösningar kan bidra till utveckling av ditt företag.

Välkommen att ta kontakt

Ring 010-265 75 50 från 08:00 - 17:00
Maila på info@vipetech.com

Hämta tips som PDF

Robotic Process Automation ➔

RPA gör ditt företags rutinmässiga, administrativa uppgifter och frigör tid som istället kan användas till utveckling och tillväxt.

Ett sätt att smidigt utbyta och överföra elektronisk information mellan två parter.

Dokumenttolkning ➔

Informationen kan komma på olika medier såsom papper, pdf, XML eller annan input.

Utbildning ➔

Vi erbjuder anpassade utbildningar kring de tjänster vi erbjuder för att du ska känna dig trygg i att hantera dem.  

Konsulttjänster ➔

Med hjälp av konsulter anpassar vi vårt stöd efter dina behov och hjälper dig på just det sätt som du behöver. 

Support ➔

Via vår egen supportportal erbjuder vi hjälp och handledning om du behöver hantera problem eller frågeställningar. 

Nyheter ➔

Ta del av det senaste från vår värld. Här samlar vi alla nyheter som är relevanta för det vi sysslar med och som du har nytta av.

Webbinarier ➔

Vill du lära mer? Vi publicerar regelbundet webbinarier som fördjupar och förklarar vår teknik och hur du kan använda den. 

FAQ ➔

Här har vi samlat de vanligaste frågorna från kunder. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.  

Blogg ➔

Vi vill att du ska förstå. Därför arbetar vi kontinuerligt med att publicera inlägg som berättar och utbildar. 

Affärsidé och vision ➔

Vi arbetar ständigt för att bli marknadens främsta inom automationslösningar och ditt självklara val. 

Miljöpolicy ➔

Vi bidrar till en miljövänlig installation, användning och arbetsplats där resurser utnyttjas maximalt och optimalt. 

Samarbetspartners ➔

Vi väljer samarbete för att nå vår vision om att bli marknadens främsta inom automationslösningar. 

Karriär ➔

Vill du också vara med och skapa framtidens arbetsplatser? Kolla in våra lediga tjänster.