Robotic Process Automation

kostnadsfri workshop

Så kan du öka din lönsamhet med intelligent automation!

Just nu bjuder vi på en kostnadsfri workshop, 2 h, för att visa affärsnyttan med intelligent automation i din verksamhet. (Workshopen är värd 9000 kronor.)

Nytta och resultat av workshop

  • Analys av repetitiva standardprocesser inom exempelvis ekonomi, inköp eller order i ditt företag
  • Rapport och beslutsunderlag som visar värde av automatisering; ökad kvalitet, minskat personberoende, tidsbesparing

Erbjudandet gäller en gång per företag och med genomförande senast 30 april 2024.

RPA gör ditt företags rutinmässiga, administrativa uppgifter och frigör tid som istället kan användas till utveckling och tillväxt.

Så kan ditt företag använda RPA

Visste du att på en vanlig arbetsplats kan cirka 60 procent av administrationen automatiseras? Ofta handlar det om repetitiva uppgifter som tar mycket tid från medarbetare och i vissa fall minskar trivseln.

En smart lösning för att automatisera arbetsflöden och frigöra tid för medarbetare är RPA, Robotic Process Automation. Med RPA kan ditt företag snabbt minska tidskrävande administration och spara pengar till bolaget, detta genom att låta en digital medarbetare, en mjukvarurobot sköta monotona men viktiga arbetsuppgifter, utan att göra fel.

Med RPA kan du hämta information från ett system och föra över det till ett annat – utan att behöva dyra och komplexa integrationslösningar. RPA och Artificiell Intelligens, som en del i detta, är början på något nytt och stort. I framtiden kommer de allra flesta företag att använda sig av processautomatiseringsverktyg för att stå sig i konkurrensen och kunna hantera snabba förändringar – både internt och externt.

Utmaningar som passar RPA

Det är sällan tekniken i sig som blir en utmaning. Det viktiga är att hitta rätt typ av processer i verksamheten som adderar ett värde till din organisation. Titta efter resurskrävande, återkommande och idag manuella processer – som helt eller delvis går att regelstyra och därmed automatisera med hjälp av en mjukvarurobot. När ett utvecklingsarbete av denna karaktär ska utföras är det viktigt att:

  • Din organisation är välinformerad och involverad – processerna som kan automatiseras finns och identifieras i verksamheten.
  • Ha en tydlig plan för att mjukvaruroboten ska användas för att vara ett verksamhetsstöd som kan hjälpa företaget att löpande att automatisera processer som annars inte går att automatisera.
  • Mjukvaruroboten har en chef som ansvarar för förvaltningen, precis som en vanlig medarbetare.

RPA passar stora och små organisationer

För att skapa effektivitet är det viktigt att RPA-lösningar anpassas helt efter behoven i din verksamhet. Oavsett om du arbetar inom ekonomi, inköp, försäljning, logistik, tillverkning, HR, IT eller andra verksamhetsområden har vi exempel på processer som är bra att automatisera. Och tillsammans kan vi utveckla rätt lösning som bidrar till att utveckla din verksamhet.

Läs mer om vad RPA och intelligent automation kan göra för

Ekonomiavdelningen
Inköpsavdelningen
Personalavdelningen
IT-avdelningen

Kom igång med RPA

Vi hjälper dig igång med RPA. För att ditt företag ska komma igång så snabbt och bra som möjligt med en digital medarbetare kommer vi att stötta er genom vår kvalitetssäkrade metod. Den innehåller sex steg för att skapa en djup förståelse för ditt företags processer och därigenom kunna installera en mjukvarurobot som fyller era specifika behov.

Vi gör det med personligt engagemang och i tät dialog för att säkerställa bästa möjliga lösning. Det gäller att skapa rätt förutsättningar och rätt kunskap kring de arbetsuppgifter som mjukvaruroboten ska utföra.

RPA, Robotic Process Automation

Ladda ner vår PDF om Robotic Process Automation

Innehåller:

  • Fem tips vid införandet av RPA
  • Fyra saker att tänka på vid införandet av RPA

Prata med våra experter

Din automationslösning är bara ett meddelande eller telefonsamtal bort. Våra erfarna experter står redo att svara på frågor och hjälpa er genom processen, vi hörs!

* Obligatoriska fält

Ladda ner PDF

För att ladda ner denna PDF behöver du först fylla i ditt namn och e-post.