Detaljhandelsföretaget Rusta

Rusta valde Vipetechs UiPath för att automatisera sina arbetsprocesser.

– “Den mest uppenbara fördelen är att personalen känner sig avlastad. De är tacksamma för den hjälpen roboten ger dem. Nu håller vi på och kollar på fler sätt att använda RPA i vår verksamhet.”

”Att ha implementerat RPA i vår verksamhet har gynnat oss markant. Våra robotar arbetar sju dagar i veckan, flera timmar varje dag.”

Robotarna, som Anders Larsson väljer att hänvisa till automationslösningen som, tar vid när de mänskliga medarbetarna går hem. De arbetar främst på kvällar, nätter och helger – vilket gjort att arbetet på finansavdelningen aldrig behöver stanna upp.

Det svenska detaljhandelsföretaget Rusta har funnits på marknaden sedan 1986. Då, med ett första varuhus i Gävle. Nu, är det drygt 200 stycken spridda över fyra olika butiksmarknader, Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Totalt arbetar över 4000 medarbetare inom koncernen. Drygt 90 av dessa medarbetare arbetar vid någon av kedjans tre distributionskontor i Kina, Vietnam och Indien, vilka arbetar för kontroll av kvalitet och hållbarhet i inköps- och logistikledet. Med en omsättning som dubblats vart femte år i snitt och som i dagsläget skriver nära 10 miljarder, krävs det effektiva arbetsled. För att fortsätta vara en detaljhandel i framkant, ett bolag som alla känner till och som är konkurrenskraftigt, krävs digitalisering.

Vipetech fick därför i uppdrag att hjälpa bolaget automatisera vissa processer. Anders Larsson, Service manager RPA and Finance, är ansvarig för utvecklingen kring allt som har med RPA att göra. Det var på hans initiativ som Rusta kom i kontakt med oss och implementerade robotar i verksamheten. Robotar, som kommit att effektivisera arbetet med marknadsundersökningar och bokföringsordrar markant.

Väljer att själva äga utvecklingen

På Rusta finns ett massivt inflöde av bokföringsordrar som skall matchas med rätt bolag och rätt dokument. Ett repetitivt arbete som tidigare krävt mycket tid från personalen på reskontrasidan, eftersom det rör sig om tusentals dokument i månaden. Att hantera dessa uppgifter manuellt tar både tid och ökar riskerna för fel. Men sedan i mars i år, hanteras den typen av arbetsuppgift av robotar utvecklade i UiPaths miljö, något som på sikt kommer att göra bolaget mer kostnadseffektivt gentemot sina konkurrenter.

”Vi har valt att själva äga utvecklingen. Vipetech hjälpte oss att komma på banan och hela implementationsprocessen fungerade väldigt bra. Därefter har vi tagit vid själva, det är oerhört värdefullt tidsmässigt att kunna hantera förändringar för roboten själv istället för att hela tiden ta kontakt med en leverantör. Det är jag som samlar in krav och data på vad som fungerar, utvärderar processer och därefter utvecklar roboten. Tack vare den start Vipetech gav oss och det utbildningsmaterial som finns i UiPaths portal fungerar det jättebra att hantera.”

Det var inga tvivel om att verksamheten skulle gynnas av en sådan typ av utveckling

Startskottet för implementationen var när finansavdelningen själva uttryckte att de önskade digital hjälp med sådana här typer av uppgifter. Anders Larsson fick då uppdraget på sitt bord. Han presenterade ett case som kördes under en testperiod och motiverade en in- vestering i automationsteknik. Sedan det fungerade bra, var det inga tvivel om att verksamheten skulle gynnas av en sådan typ av utveckling.

“Den mest uppenbara fördelen är att personalen känner sig avlastad. De är tacksamma för den hjälpen roboten ger dem. Nu håller vi på och kollar på fler sätt att använda RPA i vår verksamhet. I dagsläget finns det planer på att ta det vidare inom importavdelningen. Målet på sikt är att det ska leda till finansiell vinst i företaget.”

Prata med våra experter

Din automationslösning är bara ett meddelande eller telefonsamtal bort. Våra erfarna experter står redo att svara på frågor och hjälpa er genom processen, vi hörs!

* Obligatoriska fält

Ladda ner PDF

För att ladda ner denna PDF behöver du först fylla i ditt namn och e-post.