Framtidsspaningar inom leverantörsfakturahantering

Varje år samlas ett analytikerteam från forskningsföretaget Ardent Partners vid sitt huvudkontor i Boston. Under några dagar granskar de forskning och det huvudsakliga resultatet från föregående år, det vill säga vad branschen åstadkommit och hur den kan utvecklas ytterligare. Företaget verkar för att hjälpa andra aktörer att förstå det tekniska landskapet och identifiera de bästa lösningarna för marknadens behov.

Tack vare den detaljerade granskningen, som täcker in resultatet från olika marknadsundersökningar och information från teknikleverantörer, investerare samt finans- och inköpsavdelningar, tar Ardent Partners fram en lista som redovisar pågående trender inom området leverantörsfakturor. Dessutom siar den om framtiden och berättar om spaningar de tror är på väg att slå igenom. Rapporten är i huvudsak framtagen för att öka andelen av, men också förbättra, de leverantörer som finns på marknaden idag. Dessutom hjälper den företagen att förbereda sig på bästa sätt inför kommande år.

Den globala pandemin har de senaste två åren belyst vikten av att ha väl fungerande system för fakturor och betalningar. När majoriteten av marknaden flyttade till hemmakontoret blev den manuella leverantörsfakturahanteringen lidande och vikten av ett automatiserat flöde blev allt tydligare. Ardent Partners rapport är framtagen med syftet att belysa de trender som råder på marknaden i nuläget samtidigt som den berättar om vart framtiden förväntas ta oss.

Vipetech har sammanställt rapporten och redovisar den i två olika delar. Den första delen talar om pågående trender och den andra delen påvisar det håll som branschen tros gå åt – både under 2022 och kommande år.

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet här.

Del 2: Framtidsspaningar

#1: Mobila kontor blir standard

Varje gång en större händelse påverkar våra liv, reagerar vi på samt anpassar och lär oss av situationen. Pandemin är inget undantag och vår förmåga att ställa om gäller i allra högsta grad även för marknadens ekonomiavdelningar. Under pandemin har vi märkt att mobila och flexibla kontor är här för att stanna och för att kunna behålla samt attrahera ny personal, behöver företagen kunna erbjuda ett mobilt arbetssätt. Ardent Partners forskning visar att 90 procent av cheferna förväntar sig att fler av sina anställda kommer fortsätta vilja arbeta hemifrån i viss utsträckning. Man har helt enkelt märkt att verksamheten inte påverkas negativt av att personalen arbetar från en annan plats än kontoret.

#2: Nya sätt att attrahera och anställa ny personal kommer utvecklas

Dagens arbetsmarknad är extremt utmanande för arbetsgivare och att hitta talanger är ett problem de flesta företag möter. Arbetslösheten är på den lägsta nivån någonsin samtidigt som andelen lediga jobb är fler än någonsin. Den enkla sanningen är att den traditionella anställningsmetoden måste anpassas, förändras och försöka övervinna de utmaningar som finns på arbetsmarknaden idag.

#3: Automatisering av leverantörsreskontran stiger kraftigt

Det digitala arbetssättet är på ett kraftigt uppsving och kommer att fortsätta sin spikraka kurva under 2022. Att automatisera sina leverantörprocesser kommer spela en stor roll i huruvida man uppnår en sömlös affärsverksamhet eller inte. Det märktes som mest under pandemin då många var tvungna att gå till kontoret trots att de utgjorde en fara för dess hälsa, eftersom företagen arbetade manuellt med post och fakturor. Det har lett till att en stor andel företag ökade i sina teknologi-investeringar för sina ekonomiavdelningar under pandemin.

#4: Al kommer att fortsätta sin utveckling

Artificiell intelligens, Al, är en av de största tekniska innovationerna för näringslivet sedan internet kom. Det har snabbt dykt upp som en kärnkomponent i utvecklingen av nästa generations AP-automatisering kring teknik och funktionalitet, inklusive datafångst, validering, matchning, kodning, bedrägeriförebyggande och kostnadsanalys. 2022 blir således ett historiskt år för Al när det fortsätter att hitta nya vägar och revolutionera den automatiserade affärsverksamheten.

#5: AP blir ett intelligent nav

Leverantörsreskontran sitter på en guldgruva när det kommer till direkta tillgångar för utgifter och finansiell information. Flödet av fakturor och betalningar är en otrolig kanal för transaktionsdata som kan måla upp en levande bild av vad som händer över hela organisationen ur ett utgiftsperspektiv. Tyvärr har begränsning av tid och system gjort att mycket rapportering inte kunnat utföras. Men nu, med intelligenta system, har ekonomiorganisationen det enklare att få fram värdeskapande rapporter åt företaget.

#6: Leverantörsreskontran och kassan blir strategiska partners

Företagets kontanta kassa och ekonomiavdelning hänger ihop. Faktum är att leverantörsbetalningar ofta är den största enskilda källan till kassautflöden i många organisationer. Datasynlighet är avgörande i dagens affärsvärld och mer information kan alltid gynna båda sidorna av ekvationen, vilket är anledningen till att Ardent Partners identifierar leverantörsreskontran och företagets kassa som strategiska partners 2022.

#7: Leverantörsreskontran kommer att hjälpa till att hantera en utökad arbetsstyrka

Ardent Partners forskning har visat att 46,5 procent av det genomsnittliga företagets totala arbetsstyrka inte är fast anställda. Det är då viktigt att man kan betala den inhyrda personalen snabbt och enkelt, för att få dem att vilja arbeta för organisationen i framtiden. Inhyrd personal kan betalas direkt via faktura eller andra betalningsmetoder utan att behöva gå genom traditionella löneprocesser med ett uppdaterat och automatiserat leverantörsreskontrasystem.

#8: Leverantörsfinansiering

Kontanthantering är en kritisk, men viktig del av företagspusslet. Uppkomsten av molnbaserade lösningar som är skräddarsydda efter behov och önskemål från leverantören snarare än köparen, kommer att tillhandahålla en kedjefinansiering mer tillgänglig för alla. Vidare kommer det resultera i ökad användning och utnyttjande av försörjningskedjans finansieringsmöjligheter under 2022. SCF kan vara ett värdefullt alternativ när det kommer till kontanthantering och det är av yttersta vikt att dagens ekonomiavdelningar förstår de lösningar som finns på marknaden.

#9: Leverantörsreskontran fortsätter sin uppåtgående bana

Med en förbättrad och smidigare analys kan leverantörsreskontran börja ge specifika rapporter till nyckelpartners, så som ekonomichefer, controllers, kassörer och affärsenhetsledare. De kan i sin tur utnyttja rapporterna för bättre beslutsfattande och planering. År 2022 kommer leverantörsreskontrans prestation att fortsätta förbättras samtidigt som den övergripande strategiska påverkan ökar. Leverantörsreskontran kommer således att fortsätta öka inom företagen på marknaden och således också över hela försörjningskedjan.

Prata med våra experter

Din automationslösning är bara ett meddelande eller telefonsamtal bort. Våra erfarna experter står redo att svara på frågor och hjälpa er genom processen, vi hörs!

* Obligatoriska fält

Ladda ner PDF

För att ladda ner denna PDF behöver du först fylla i ditt namn och e-post.