Pågående trender inom leverantörsfakturahantering

Varje år samlas ett analytikerteam från forskningsföretaget Ardent Partners vid sitt huvudkontor i Boston. Under några dagar granskar de forskning och det huvudsakliga resultatet från föregående år, det vill säga vad branschen åstadkommit och hur den kan utvecklas ytterligare. Företaget verkar för att hjälpa andra aktörer att förstå det tekniska landskapet och identifiera de bästa lösningarna för marknadens behov.

Tack vare den detaljerade granskningen, som täcker in resultatet från olika marknadsundersökningar och information från teknikleverantörer, investerare samt finans- och inköpsavdelningar, tar Ardent Partners fram en lista som redovisar pågående trender inom området leverantörsfakturor. Dessutom siar den om framtiden och berättar om spaningar de tror är på väg att slå igenom. Rapporten är i huvudsak framtagen för att öka andelen av, men också förbättra, de leverantörer som finns på marknaden idag. Dessutom hjälper den företagen att förbereda sig på bästa sätt inför kommande år.

Den globala pandemin har de senaste två åren belyst vikten av att ha väl fungerande system för fakturor och betalningar. När majoriteten av marknaden flyttade till hemmakontoret blev den manuella leverantörsfakturahanteringen lidande och vikten av ett automatiserat flöde blev allt tydligare. Ardent Partners rapport är framtagen med syftet att belysa de trender som råder på marknaden i nuläget samtidigt som den berättar om vart framtiden förväntas ta oss.

Vipetech har sammanställt rapporten och redovisar den i två olika delar. Den första delen talar om pågående trender och den andra delen påvisar det håll som branschen tros gå åt – både under 2022 och kommande år.

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet här.

Del 1: Pågående trender inom leverantörsfakturahantering

#1 – Effekterna av corona hänger kvar

Pandemin resulterade i att majoriteten av kontoren behövde organisera om sig och börja arbeta hemifrån, vilket orsakade en förändring för hela samhället – både på företagsplanet och i privatlivet. Personalen behövde helt plötsligt göra sina arbetsuppgifter i en ny miljö utan att träffa sina medarbetare. Den situationen identifierade vikten av att ha ett modernt, automatiserat, system för leverantörsfakturahantering som alla kollegor kan nå oavsett om de befinner sig på plats på kontoret eller inte.

Ardent Partners forskning har visat att 63 procent av alla ekonomiavdelningar påverkats av covid-19-pandemin.

#2 – Kampen om kompetensen fortsätter

Personalbrist förekommer i många branscher – marknaden är fylld av kompetens, men också av konkurrens. Därför är det viktigt att man som företag har moderna och smarta system för sin leverantörsfakturahantering. Således kan man locka rätt personer som väl på plats kan fokusera på värdeskapande arbetsuppgifter i stället för att behöva arbeta manuellt. Ett modernt företag lockar modern och kompetent personal!

#3 – Leverantörsfakturahanteringen fortsätter att utvecklas

Under pandemin föll ljuset kraftigt på leverantörsfakturahantering och dess förmåga att leverera på en effektiv nivå. Högre krav på rapportering och dataanalyser samt förstärkt fokus på betalningsvillkor och automatisering av manuella processer är några av de många ansvarsområden som ligger på leverantörsreskontra. Det har dock visat sig att leverantörreskontran kommit ur pandemin starkare och det med högre nivåer av automatisering och engagemang. Leverantörreskontran fortsätter att förändras och ses som en värdeskapande strategisk funktion som kan spela en avgörande roll i ett företags övergripande framgång.

#4 – Fler företag har börjat arbeta digitalt

Under pandemin blev det tydligt hur viktigt det är att ha fungerande, moderna och automatiserade system för sina leverantörsfakturor. De företag som inte hängt med i utvecklingen tvingades ta sig till kontoret för att bland annat sortera post trots hårda restriktioner om att alla behövde stanna hemma. Att betala sina leverantörer i tid blev då allt svårare eftersom man hade svårt att få fakturor godkända och attesterade från sitt hemmakontor. De företag som däremot hade investerat i moderna system där attest, kontering och betalning redan var automatiserat hade inte en lika stor uppförsbacke som de som arbetade manuellt under pandemin.

#5 – Leverantörsresultat blir mer värdefulla

Under de senaste 20 åren har leverantörsreskontran gått från att enbart hanteras manuellt till att bli mer digitalt. Detta, för att man märkt hur viktiga leverantörsbetalningar är för företaget och för att på ett mer effektivt sätt kunna få fram viktiga rapporter att analysera. 55 procent av de som svarat i undersökningen säger att analys och rapportering är det som de kommer fokusera mest på att utveckla under 2022. Att få digital kontroll över sina ordrar, fakturor och betalningar gör att man lättare kan följa upp och analysera företagets förbättringspotential.

#6 – Faktura och B2B-betalning

Bedrägerier har blivit alltmer vanligt och det har således blivit än mer viktigt att hålla koll på alla sina betalningar. Under pandemin utnyttjade bedragare kritiska sårbarheter och försökte stjäla pengar från utsatta företag. Faktum är att nästan fyra av tio företag (38 procent) rapporterade om betalningsbedrägerier under förra året. Det gör att företag under 2022 bör, och kommer, satsa på att få en mer säker process för sina betalningar.

#7 – Cash remains king

Pandemin bidrog till att företag blev mer oroliga för sin kontanthantering. Nästan två år senare är många företag fortfarande kvar i att behöva hantera konsekvenserna av minskad inkomst. 19 procent rankar det som det område som drabbades hårdast av pandemin. Det betyder att 81 procent av företagen har känt pandemins effekter mer intensivt på andra områden. Särskilt identifierat är den interna verksamheten (25 procent) och den totala arbetskraften (17 procent). Anmärkningsvärt är också att 35 procent av alla företag säger att den mest betydande påverkan av pandemin hamnade på områdena försäljning och den totala inkomsten. När företag kämpar för att bibehålla sin status eller för att växa, fokuserar de på vad de kan kontrollera. Detta har gett företagets kassa en verkställande ledning under de senaste två åren. Det gamla ordspråket, cash is king, kunde inte vara mer relevant idag. I tider av ekonomisk stress kan företag som har tillgång till kontanter överleva utmanande tider och använda dess likviditet för att klara kommande kriser.

#8 – Leverantörsfakturan i sin helhet

Under det senaste decenniet har Ardent Partners forskning genomgående visat att automatisering av en leverantörsreskontraavdelning hjälper företag att leverera betydande resultat samtidigt som det höjer leverantörsreskontrans plats inom organisationen. För att maximera värdet som skapas av leverantörsreskontran behöver man se organisationen i sin helhet. Det inkluderar både människor och teknik likväl som de processer som sträcker sig över hela verksamheten, så som fakturamottagning, bearbetning och betalning. Värdet och effekterna av en uppdaterad och automatiserad process, indikerar att en majoritet av alla företag kommer att ha automatiserade faktura-till-betalning-processer år 2023. Detta skulle leda till bättre effektivitet och leverera större intelligens till företaget och hela branschen.

#9 – B2B-betalningar fortsätter att automatiseras i snabb takt

Pandemin gjorde att avdelningen för leverantörsreskontra fick svårt att både attestera och godkänna fakturor, vilket resulterade i sena betalningar. Företagens ekonomiavdelningar tvingades tänka om kring hur man hanterar och utför betalningar, men även kring hur dessa transaktioner kan påverka leverantörernas ekonomiska välmående. Under de senaste tolv åren har Ardent Partners forskning visat att användningen av elektroniska betalningar är på uppgång och nu omfattar 60 procent av alla leverantörsbetalningar på marknaden. Det har blivit viktigt att automatisera sina betalningar för att kunna ha koll på bedrägerier, byta ut manuella filöverföringar till direktöverföringar samt kontrollera olika valutor.

Prata med våra experter

Din automationslösning är bara ett meddelande eller telefonsamtal bort. Våra erfarna experter står redo att svara på frågor och hjälpa er genom processen, vi hörs!

* Obligatoriska fält

Ladda ner PDF

För att ladda ner denna PDF behöver du först fylla i ditt namn och e-post.