Upphandling, avtal och inköpshantering

Bättre inköp med en e-upphandlings­plattform

Med en kundfokuserad e-upphandlingsplattform kan du hitta de bästa leverantörerna, öka hastigheten i dina inköpscykler, hantera både nuvarande och framtida besparingar samt bygga säker avtalshantering – i en och samma lösning.

Inköp, kostnadsanalys och besparing

Vår plattform för strategiska inköp innehåller

 • Inköpslösningar – en användarvänlig inköpsplattform som hjälper dig att genomföra dina RFX och auktioner online. Leverantörer kan enkelt skicka anbud och information via en självserviceportal, vilket besparar dig värdefull tid.
 • Kontraktshantering – en centraliserad molntjänst som hanterar dina avtal och ger dig och dina kollegor åtkomst till kontrakten i realtid.
 • En möjlighet till samarbete mellan alla existerande system, vilket i sin tur förbättrar företagets affärsvärde och processer.

Kostnadsanalys
Via inbyggda verktyg kan möjligheter till rationaliseringar bland företagets leverantörer identifieras likväl som möjligheter till prisförhandlingar. Med vårt verktyg för kostnadsanalyser kan företagets kostnadsinformation städas, klassificeras och berikas från olika system, och på så vis identifieras eventuell besparingspotential. På lång sikt ökar det effektiviteten i organisationen.

Uppföljning av besparingar
Skapa full insyn över dina besparingsinitiativ via vårt uppföljningsverktyg. Med hjälp av det kan du:

 • Dokumentera och godkänna olika besparingsalternativ
 • Följa upp utgifter mot uppsatta mål
 • Analysera besparingar på djupet och mot verkliga utgifter

Plattform för att förbättra resultat

Med hjälp av vår plattform för leverantörshantering förbättras resultaten och riskerna minskas. Den hanterar företagets direkta och indirekta orderhantering och effektiviserar och påskyndar onboarding.

Vår plattform innehåller:

 • Hantering av leverantörsrelationer
 • Ett enkelt och effektivt system som ger en helhetsvy av era leverantörer, förbättrar hanteringen och mindre risker.
 • Ett sätt att samla all data, KPI, avtal och historik kring leverantörerna på samma ställe.

Leverantörsinformationen hanteras med ett online-verktyg som ger leverantörerna möjlighet till självservice vid onboarding-processen. Dels med företagsinformation, dels med certifikat och annan dokumentation. Autentiska påminnelser hjälper till att minska tidskrävande administration och uppföljning av datakvalitet.

Förbättra leverantörsprestandan

Generera högre värde från dina leverantörer genom att nyttja både kvalitativ och kvantitativ information kring vad de kan erbjuda. Med en detaljerad förståelse kring er totala leverantörsbas kan ni enklare välja leverantörer som möter era behov – från direkt material till indirekta konsumtionsvaror och tjänster. Ni kan också förhandla bättre avtal genom att aggregera volymer, samt förstå relationen mellan moder- och dotterbolag inom koncerner.

Arbeta proaktivt med leverantörer

Med vårt centraliserade system kan du hantera många leverantörer och få en 360 graders vy kring all leverantörsinformation. Du kan även automatisera kritiska affärsprocesser så som onboarding av leverantörer vilket ger stora besparingar i tid och arbetsinsats.

Vår plattform för leverantörshantering har också en prisbelönt lösning för e-upphandlingar, som innehåller en svit av moduler som hjälper företag och organisationer till bättre inköpsresultat. Tjänsten innehåller inköpshantering, utgiftsrapportering samt regelefterlevnad och ger effektivitetsvinster över hela organisationen.

Automatisera hela flödet för leverantörer

Full kontroll från upphandling till betalning

 • Integrerar upphandling till betalning (source-to-pay)
 • Hanterar smidigt processen från onboarding av leverantörer till färdiga leverantörsbetalningar.
 • Levererar en bättre användarupplevelse, snabbare implementation och högre nyttjandegrad än inköpsfunktioner i ett ERP-system.
 • Automatiserar och säkerställer således fullständig kontroll genom hela processen, samt perfekt regelefterlevnad och eliminering av onödiga utgifter.

Integrationsplattform

Ett system som ger er kraftfulla integrationsmöjligheter att integrera mot ERP och andra typer av tredje parts-system.

Innovativa inköp: Det startar med kontroll och synlighet. Vår inköpstjänst tillgängliggör data såsom leverantörsstatistik, företagsinformation, historik, produktdata och avtal.

Förbättrade inköp och regelefterlevnad: Genom interaktion mellan utbud och efterfrågan kan inköpstjänsten exekvera processen från behov, till kvoteringar, till order och vidare i inköpslivscykeln.

Lägre administrationskostnad: Genom fullständig kontroll på leverantörer och hela inköpslivscykeln eliminerar företaget många kostnadsdrivande moment. Även organisationens inköpshantering sker till lägre kostnader.

Avtalshantering

Vi hjälper er att effektivisera er avtalshantering, med en heltäckande automatiserad lösning som skapar, signerar och arkiverar.

Vi följer GDPR och de tjänster som vi erbjuder faller under EU:s eIDAS-lagstiftning. Våra leverantörer är certifierade enligt ISO 27001, en internationell standard för informationssäkerhet.

Prata med våra experter

Din automationslösning är bara ett meddelande eller telefonsamtal bort. Våra erfarna experter står redo att svara på frågor och hjälpa er genom processen, vi hörs!

* Obligatoriska fält

Ladda ner PDF

För att ladda ner denna PDF behöver du först fylla i ditt namn och e-post.