EDI & E-faktura

kostnadsfri workshop

Så kan du öka din lönsamhet med intelligent automation!

Just nu bjuder vi på en kostnadsfri workshop, 2 h, för att visa affärsnyttan med intelligent automation i din verksamhet. (Workshopen är värd 9000 kronor.)

Nytta och resultat av workshop

  • Analys av repetitiva standardprocesser inom exempelvis ekonomi, inköp eller order i ditt företag
  • Rapport och beslutsunderlag som visar värde av automatisering; ökad kvalitet, minskat personberoende, tidsbesparing

Erbjudandet gäller en gång per företag och med genomförande senast 30 april 2024.

Därför ska ditt företag använda EDI – Elektroniska affärsprocesser

EDI, Electronic Data Interchange, är en metod för att överföra information elektroniskt. I de allra flesta fall rör det sig om två parter som smidigt vill utbyta information i en affärsprocess. Det kan röra sig om fakturor, orderbekräftelser, leveransdokument, inköpsorder och ordersvar.

EDI är en uppdaterad, mer välstrukturerad version av en PDF-faktura. Organisationer i offentlig verksamhet hänvisar numera till EDI, eller e-faktura, som det också kallas. Och användarna kommer bara bli fler. Fördelen med att skicka information via EDI är att formatet kan läsas av direkt av ett system. Poängen är således att informationen inte behöver tolkas manuellt eller via ett extra steg, det sker automatiskt med EDI.

Fem fördelar med EDI

  • Du slipper onödiga kostnader, för bland annat porto, papper och kuvert.
  • Informationen når dig och din motpart snabbare, i det format som kunden önskar. Du kan därmed också få betalt snabbare.
  • Du minskar medarbetarnas administrativa börda, skapar intern effektivitet samt minimerar risken för fel i fakturor, order och orderbekräftelser.
  • Fysiska dokument ersätts med digitala, vilket är både kostnadseffektivt och mer miljövänligt.  
  • Det är lättare att göra felsökningar och stämma av betalningar. Företaget kan således på ett enklare sätt upptäcka avvikelser i ett ordersvar på en beställning som lagts.

Så gynnas företaget av EDI

I Norden och i världen finns det olika nätverk som kopplar ihop köpare och säljare, för att dessa parter enklare ska kunna kommunicera med varandra. Det finns regelverk över hur detta ska gå till och genom att låta oss på Vipetech introducera och underhålla ett sådant system för er säkerställer ni regelefterlevnad och ett effektivt flöde.

PEPPOL, Pan-European Public Procurement On-Line, är ett standardiserat format för att utbyta elektroniska dokument både inom och utanför EU:s gränser. Sedan april 2019 är det ett krav inom den offentliga sektorn att kunna ta emot dokument i formatet Peppol, och sedan systemet är skapat för att förenkla e-handel kommer användarna att bli allt fler – snabbt. Systemet är således öppet för alla och snart etablerat i hela Europa. (Läs mer om Peppol och andra system och programvaror)

Ladda ner vår PDF om EDI & e-faktura

Innehåller:

  • Fem tips vid införandet av EDI:
  • Fem saker att undvika vid införandet av EDI:

Prata med våra experter

Din automationslösning är bara ett meddelande eller telefonsamtal bort. Våra erfarna experter står redo att svara på frågor och hjälpa er genom processen, vi hörs!

* Obligatoriska fält

Ladda ner PDF

För att ladda ner denna PDF behöver du först fylla i ditt namn och e-post.