Högre kvalitet och ökad lönsamhet med intelligent automation

Fem fördelar med intelligent automation

Frigör tid

Spara pengar

Utveckla företaget

Minska risker

Effektiva processer

Upp till 60 procent av din administration kan automatiseras

Det gäller för såväl ekonomi, redovisning och inköp som inom IT, personal, kundtjänst och marknadsföring. Med hjälp av intelligent automation kan repetitiva och regelbaserade arbetsuppgifter utföras utan avbrott, dygnet runt samt med hög säkerhet och hög kvalitet. När du minskar manuell hantering frigörs tid i din organisation. Den kan användas för värdeskapande arbete, för utveckling och tillväxt. Ökad arbetsglädje får du på köpet.

Hur kan intelligent automation bidra till att utveckla din verksamhet?

SLU automatiserar reskontra-verksamheten.

”Både jag och mina medarbetare upplever stort värde från den robotiseringsresa vi gjort med reskontran”, säger Sven Carlsson, ekonomichef på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Rustas personal är avlastad och tacksam.

“Den mest uppenbara fördelen är att personalen känner sig avlastad och är tacksam för den hjälpen roboten ger dem. Nu kollar vi på̊ fler sätt att använda RPA i vår verksamhet.”

Fler företag som startat sin automationsresa med Vipetech som partner

Prata med våra experter

Din automationslösning är bara ett meddelande eller telefonsamtal bort. Våra erfarna experter står redo att svara på frågor och hjälpa er genom processen, vi hörs!

* Obligatoriska fält

Prata med våra experter

Din automationslösning är bara ett meddelande eller telefonsamtal bort. Våra erfarna experter står redo att svara på frågor och hjälpa er genom processen, vi hörs!

* Obligatoriska fält