Smart AI-lösning för automatiserad kontering

Vipetech AI by Snowfox – resurseffektivt verktyg

Artificiell intelligens och dess användningsområden är i snabb tillväxt. Med Vipetech AI får du en resurseffektiv lösning för automatisk kontering av inkommande omkostnadsfakturor som saknar inköpsorder. Lösningen är direkt kopplad till fakturahanteringssystemet.

Passar företag med stora omkostnadsflöden
Med hjälp av intelligent automation kan repetitiva och regelbaserade arbetsuppgifter utföras utan avbrott, dygnet runt samt med hög säkerhet och hög kvalitet. Det gäller inom ekonomi i allmänhet och flöden för omkostnadsfakturor i synnerhet. Företag med stora mängder omkostnadsfakturor, utan inköpsorder, kan göra förbättringar och vinster med hjälp av vårt verktyg.
Denna lösning riktar sig specifikt till företag som har 10 000 fakturor eller mer per år och som jobbar med manuell kontering och attest. Den främsta vinsten med vårt verktyg är att det manuella jobbet kan reduceras kraftigt vilket frigör resurser samtidigt som risken för fel minimeras till det obefintliga.

Verktyget tränas på företagets fakturor
Vipetech jobbar med en beprövad metod för att säkerställa att automatisk kontering kan implementeras på ett kvalitetssäkert sätt i verksamheten. Det innebär att vår lösning inledningsvis tränas på originalfakturor från ditt företag för att den ska lära sig kontering och placering av attestanter som därefter kan automatiseras. Flödet för vår metod är enligt följande:

Implementering och funktion för verktyget
När AI-lösningen har testats och tränats kan lösningen implementeras i företagets workflow för fakturahantering. Normalt i enlighet med följande modell:

Vi hjälper dig med automatiserad kontering
Är du intresserad av att veta mer hur vi kan hjälpa ditt företag med automatiserad kontering? Vill du lära dig mer om vår lösning och hur det kan implementeras hos dig? Vill du att vi genomför ett kostnadsfritt test av AI-verktyget med underlag från er för att se vilken nytta verktyget kan göra för er?

Prata med våra experter

Din automationslösning är bara ett meddelande eller telefonsamtal bort. Våra erfarna experter står redo att svara på frågor och hjälpa er genom processen, vi hörs!

* Obligatoriska fält

Ladda ner PDF

För att ladda ner denna PDF behöver du först fylla i ditt namn och e-post.