Upphandling, avtal och inköpshantering

Bättre inköp med en e-upphandlings­plattform

Med en kundfokuserad e-upphandlingsplattform kan du hitta de bästa leverantörerna, öka hastigheten i dina inköpscykler, hantera både nuvarande och framtida besparingar samt bygga säker avtalshantering – i en och samma lösning.

Kontakta
oss

 • VARFÖR EN E-UPPHANDLINGSPLATTFORM ➔
 • VAD VI KAN HJÄLPA DIG MED ➔
 • KOM IGÅNG MED E-UPPHANDLINGSPLATTFORMEN ➔
 • PRODUKTER FÖR E-UPPHANDLINGSPLATTFORM ➔

Inköp, kostnadsanalys och besparing:

Vår plattform för strategiska inköp innehåller

 • Inköpslösningar – en användarvänlig inköpsplattform som hjälper dig att genomföra dina RFX och auktioner online. Leverantörer kan enkelt skicka anbud och information via en självserviceportal, vilket besparar dig värdefull tid.
 • Kontraktshantering – en centraliserad molntjänst som hanterar dina avtal och ger dig och dina kollegor åtkomst till kontrakten i realtid.
 • En möjlighet till samarbete mellan alla existerande system, vilket i sin tur förbättrar företagets affärsvärde och processer.

Kostnadsanalys

Via inbyggda verktyg kan möjligheter till rationaliseringar bland företagets leverantörer identifieras likväl som möjligheter till prisförhandlingar. Med vårt verktyg för kostnadsanalyser kan företagets kostnadsinformation städas, klassificeras och berikas från olika system, och på så vis identifieras eventuell besparingspotential. På lång sikt ökar det effektiviteten i organisationen.

Uppföljning av besparingar

Skapa full insyn över dina besparingsinitiativ via vårt uppföljningsverktyg. Med hjälp av det kan du:

 • Dokumentera och godkänna olika besparingsalternativ
 • Följa upp utgifter mot uppsatta mål
 • Analysera besparingar på djupet och mot verkliga utgifter

Smart hantering av leverantörer

Plattform för att förbättra resultat

Med hjälp av vår plattform för leverantörshantering förbättras resultaten och riskerna minskas. Den hanterar företagets direkta och indirekta orderhantering och effektiviserar och påskyndar onboarding. 

Vår plattform innehåller:

 • Hantering av leverantörsrelationer
 • Ett enkelt och effektivt system som ger en helhetsvy av era leverantörer, förbättrar hanteringen och mindre risker.
 • Ett sätt att samla all data, KPI, avtal och historik kring leverantörerna på samma ställe.

 

 

Leverantörsinformationen hanteras med ett online-verktyg som ger leverantörerna möjlighet till självservice vid onboarding-processen. Dels med företagsinformation, dels med certifikat och annan dokumentation. Autentiska påminnelser hjälper till att minska tidskrävande administration och uppföljning av datakvalitet. 

Förbättra leverantörsprestandan

Generera högre värde från dina leverantörer genom att nyttja både kvalitativ och kvantitativ information kring vad de kan erbjuda. Med en detaljerad förståelse kring er totala leverantörsbas kan ni enklare välja leverantörer som möter era behov – från direkt material till indirekta konsumtionsvaror och tjänster. Ni kan också förhandla bättre avtal genom att aggregera volymer, samt förstå relationen mellan moder- och dotterbolag inom koncerner. 

Arbeta proaktivt med leverantörer

Med vårt centraliserade system kan du hantera många leverantörer och få en 360 graders vy kring all leverantörsinformation. Du kan även automatisera kritiska affärsprocesser så som onboarding av leverantörer vilket ger stora besparingar i tid och arbetsinsats.

Vår plattform för leverantörshantering har också en prisbelönt lösning för e-upphandlingar, som innehåller en svit av moduler som hjälper företag och organisationer till bättre inköpsresultat. Tjänsten innehåller inköpshantering, utgiftsrapportering samt regelefterlevnad och ger effektivitetsvinster över hela organisationen.

Automatisera hela flödet för leverantörer

Full kontroll från upphandling till betalning

 • Integrerar upphandling till betalning (source-to-pay)
 • Hanterar smidigt processen från onboarding av leverantörer till färdiga leverantörsbetalningar.
 • Levererar en bättre användarupplevelse, snabbare implementation och högre nyttjandegrad än inköpsfunktioner i ett ERP-system.
 • Automatiserar och säkerställer således fullständig kontroll genom hela processen, samt perfekt regelefterlevnad och eliminering av onödiga utgifter.

Integrationsplattform

Ett system som ger er kraftfulla integrationsmöjligheter att integrera mot ERP och andra typer av tredje parts-system.

 • Innovativa inköp: Det startar med kontroll och synlighet. Vår inköpstjänst tillgängliggör data såsom leverantörsstatistik, företagsinformation, historik, produktdata och avtal.
 • Förbättrade inköp och regelefterlevnad: Genom interaktion mellan utbud och efterfrågan kan inköpstjänsten exekvera processen från behov, till kvoteringar, till order och vidare i inköpslivscykeln.
 • Lägre administrationskostnad: Genom fullständig kontroll på leverantörer och hela inköpslivscykeln eliminerar företaget många kostnadsdrivande moment. Även organisationens inköpshantering sker till lägre kostnader.

Avtalshantering

Vi hjälper er att effektivisera er avtalshantering, med en heltäckande automatiserad lösning som skapar, signerar och arkiverar.

 

Vi följer GDPR och de tjänster som vi erbjuder faller under EU:s eIDAS-lagstiftning. Våra leverantörer är certifierade enligt ISO 27001, en internationell standard för informationssäkerhet.

 

 
 • Medius inköp ➔

  Ett system som erbjuder digitala inköpslösningar som effektiviserar processen samt minskar och eliminerar företagets kostnader.

Produkt för upphandling, avtal och inköpshantering

Medius inköp

ett system som erbjuder digitala inköpslösningar som effektiviserar processen samt minskar och eliminerar företagets kostnader. 

 • Medius inköp ➔

  Ett system som erbjuder digitala inköpslösningar som effektiviserar processen samt minskar och eliminerar företagets kostnader.

Produkt för upphandling, avtal och inköpshantering

Medius inköp

ett system som erbjuder digitala inköpslösningar som effektiviserar processen samt minskar och eliminerar företagets kostnader. 

 • VARFÖR EN E-UPPHANDLINGSPLATTFORM ➔
 • VAD VI KAN HJÄLPA DIG MED ➔
 • KOM IGÅNG MED E-UPPHANDLINGSPLATTFORMEN ➔
 • PRODUKTER FÖR E-UPPHANDLINGSPLATTFORM ➔

Inköp, kostnadsanalys och besparing:

Vår plattform för strategiska inköp innehåller

 • Inköpslösningar – en användarvänlig inköpsplattform som hjälper dig att genomföra dina RFX och auktioner online. Leverantörer kan enkelt skicka anbud och information via en självserviceportal, vilket besparar dig värdefull tid.
 • Kontraktshantering – en centraliserad molntjänst som hanterar dina avtal och ger dig och dina kollegor åtkomst till kontrakten i realtid.
 • En möjlighet till samarbete mellan alla existerande system, vilket i sin tur förbättrar företagets affärsvärde och processer.

Kostnadsanalys

Via inbyggda verktyg kan möjligheter till rationaliseringar bland företagets leverantörer identifieras likväl som möjligheter till prisförhandlingar. Med vårt verktyg för kostnadsanalyser kan företagets kostnadsinformation städas, klassificeras och berikas från olika system, och på så vis identifieras eventuell besparingspotential. På lång sikt ökar det effektiviteten i organisationen.

Uppföljning av besparingar

Skapa full insyn över dina besparingsinitiativ via vårt uppföljningsverktyg. Med hjälp av det kan du:

 • Dokumentera och godkänna olika besparingsalternativ
 • Följa upp utgifter mot uppsatta mål
 • Analysera besparingar på djupet och mot verkliga utgifter

Smart hantering av leverantörer

Plattform för att förbättra resultat

Med hjälp av vår plattform för leverantörshantering förbättras resultaten och riskerna minskas. Den hanterar företagets direkta och indirekta orderhantering och effektiviserar och påskyndar onboarding. 

Vår plattform innehåller:

 • Hantering av leverantörsrelationer
 • Ett enkelt och effektivt system som ger en helhetsvy av era leverantörer, förbättrar hanteringen och mindre risker.
 • Ett sätt att samla all data, KPI, avtal och historik kring leverantörerna på samma ställe.

 

 

Leverantörsinformationen hanteras med ett online-verktyg som ger leverantörerna möjlighet till självservice vid onboarding-processen. Dels med företagsinformation, dels med certifikat och annan dokumentation. Autentiska påminnelser hjälper till att minska tidskrävande administration och uppföljning av datakvalitet. 

Förbättra leverantörsprestandan

Generera högre värde från dina leverantörer genom att nyttja både kvalitativ och kvantitativ information kring vad de kan erbjuda. Med en detaljerad förståelse kring er totala leverantörsbas kan ni enklare välja leverantörer som möter era behov – från direkt material till indirekta konsumtionsvaror och tjänster. Ni kan också förhandla bättre avtal genom att aggregera volymer, samt förstå relationen mellan moder- och dotterbolag inom koncerner. 

Arbeta proaktivt med leverantörer

Med vårt centraliserade system kan du hantera många leverantörer och få en 360 graders vy kring all leverantörsinformation. Du kan även automatisera kritiska affärsprocesser så som onboarding av leverantörer vilket ger stora besparingar i tid och arbetsinsats.

Vår plattform för leverantörshantering har också en prisbelönt lösning för e-upphandlingar, som innehåller en svit av moduler som hjälper företag och organisationer till bättre inköpsresultat. Tjänsten innehåller inköpshantering, utgiftsrapportering samt regelefterlevnad och ger effektivitetsvinster över hela organisationen.

Automatisera hela flödet för leverantörer

Full kontroll från upphandling till betalning

 • Integrerar upphandling till betalning (source-to-pay)
 • Hanterar smidigt processen från onboarding av leverantörer till färdiga leverantörsbetalningar.
 • Levererar en bättre användarupplevelse, snabbare implementation och högre nyttjandegrad än inköpsfunktioner i ett ERP-system.
 • Automatiserar och säkerställer således fullständig kontroll genom hela processen, samt perfekt regelefterlevnad och eliminering av onödiga utgifter.

Integrationsplattform

Ett system som ger er kraftfulla integrationsmöjligheter att integrera mot ERP och andra typer av tredje parts-system.

 • Innovativa inköp: Det startar med kontroll och synlighet. Vår inköpstjänst tillgängliggör data såsom leverantörsstatistik, företagsinformation, historik, produktdata och avtal.
 • Förbättrade inköp och regelefterlevnad: Genom interaktion mellan utbud och efterfrågan kan inköpstjänsten exekvera processen från behov, till kvoteringar, till order och vidare i inköpslivscykeln.
 • Lägre administrationskostnad: Genom fullständig kontroll på leverantörer och hela inköpslivscykeln eliminerar företaget många kostnadsdrivande moment. Även organisationens inköpshantering sker till lägre kostnader.

Avtalshantering

Vi hjälper er att effektivisera er avtalshantering, med en heltäckande automatiserad lösning som skapar, signerar och arkiverar.

 

Vi följer GDPR och de tjänster som vi erbjuder faller under EU:s eIDAS-lagstiftning. Våra leverantörer är certifierade enligt ISO 27001, en internationell standard för informationssäkerhet.

 

 
 • Uipath RPA ➔

  ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 
 • Kofax RPA ➔

  mjukvarurobot som implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.
 • Kofax total agility (KTA) ➔

  en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt i företaget.
 • Kofax readsoft invoices ➔

  en lösning som hanterar inkommande leverantörsfakturor i pappers- eller pdf-format samt OCR-tolkar, extraherar och validerar informationen enligt fördefinierade regler.

UIPATH RPA

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen erbjuder ett skalbart urval av inbyggda, anpassningsbara och delbara aktiviteter och arbeten med teknik ni redan använder tack vare djup integration med andra programvarutillämpningar. 

 

UiPath låter er också använda färdig AI-kompetens, källspecifik AI-kompetens från ekosystemet eller integrera er egen AI-kompetens med RPA. Dessa AI-kompetenser kan smidigt integreras i era automatiseringar med UiPaths dra-och-släpp-AI för att utöka RPA-potentialen och skapa optimerade heltäckande lösningar som matchar era behov.

UIPATH RPA-PLATTFORMEN

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen är uppbyggd med en arkitekturell enkelhet men ändå skalbar. UiPath fungerar lika bra i mindre lösningar för enstaka processer som i enterprise-implementationer med en mängd robotar och orkestreringsmöjligheter. 

 

Många företag och organisationer som använder UiPath prisar plattformen för sin öppenhet. UiPath utvecklar kontinuerligt sina produkter med lösningar som exempelvis Document Understanding och AI-robotar. Sammantaget, om du vill ha ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 

 • Användarvänligt 

 • Systemoberoende 

 • Skalbarheten

 • Underhåll, service och
  support 

Vi på Vipetech har en lång erfarenhet av att automatisera processer och flöden med hjälp av RPA och hjälper din organisation att ta fram lösningar som är både användarvänliga och kostnadseffektiva. 

 
 

KOFAX RPA

Kofax RPA är en digital medarbetare som snabbt kan implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

Kofax RPA är en bransch ledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation som automatiserar affärsprocesser med hjälp av smarta programvarurobotar som körs sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Robotic Process Automation

RPA interagerar med ett företags applikationer eller datakällor för att utföra olika arbetsuppgifter. RPA kan automatisera alla manuella och repetitiva arbetsuppgifter som går att regel styra samt att den kan arbeta dygnet runt. Den digitala medarbetaren arbetar snabbare än en mänsklig medarbetare, levererar alltid 100% datakvalité, och frigör tid åt ett företags anställda som istället kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Kofax RPA integrationer

Kofax RPA interagerar med praktiskt taget alla äldre företagsapplikationer eller moderna affärssystem, webbplatser, portaler, databaser och innehåll (t.ex. PDF-, Excel-filer med flera). Data extraheras, bearbetas och skickas mellan applikationer, webbplatser, portaler och databaser, medan affärsregler och logik tillämpas genom hela arbetsflödet.

Kofax Total Agility

Förenkla era affärskritiska processer

Kofax Total Agility är en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt. Kofax Total Agility stöder informationsintensiva processer som en kund, leverantör eller intressent har med en organisation inom en rad branscher och affärsområden och som alla kännetecknas av en form av ärendehantering.

Kofax Total Agility

 • OPTIMERAD PROCESSHANTERING – Optimera era rutinmässiga  interna/externa processer för att öka effektiviteten, förbättra ledtiderna, effektivisera dokumenthanteringen och därmed öka kundnöjdheten.
   

 • BEHANDLING AV DOKUMENT – Kofax Total Agility har stöd för ”Multi Channel Capture”  vilket innebär att ni kan tolka, digitalisera, klassificera och extrahera data från alla möjliga typer av dokument och från ett flertal olika källor (print, e-post, formulär, foton, osv). 

 • FRÅN DOKUMENT TILL INFORMATION – Kofax Konverterar era dokument till information genom att klassificera och extrahera relevant data från både strukturerade och halvstrukturerade dokument. Data struktureras och valideras, vilket säkerställer snabbare hantering till en lägre kostnad.

 • KUNDKOMMUNIKATION – En snabbare och effektivare kommunikation med era kunder förbättrar kundupplevelsen. Kofax Total Agility gör det snabbt och enkelt för administratörer och användare att hantera all kommunikation med kunden i ett gränssnitt utan att viktiga moment glöms bort på vägen.

 • FLEXIBEL INTEGRATION – Kofax Total Agility erbjuder en rad inbyggda integrationer, webbtjänster och färdiga API-kopplingar som gör det möjligt för organisationer att snabbt och effektivt skapa kopplingar med externa parter och interna system. 

 
 

Samtidigt optimeras de interna affärsprocesserna med hjälp av avancerad ärendehantering, vilket gör det möjligt för organisationer att digitalisera hela ärendehanteringen.

Kofax Total Agility är ett verktyg som samlar och integrerar en stor del av Kofax produktsortiment i en komplett lösning för att orkestrera större flöden och processer. Kofax KTA ger er kontinuerligt minskade driftskostnader, intern kontroll, samt nöjda och lojala kunder. Med inbyggda lösningar inom dokumenttolkning, orkestrering, e-signatur, analysverktyg och påminnelsehantering så ger  Kofax Total Agility er ökade konkurrensfördelar och en skalbar lösning att växa med över tid.

 

I det intuitiva och anpassningsbara grafiska webbgränssnitten jobbar både både utvecklare och användare  och självklart kan man ni i gränssnittet övervaka och säkerställa att uppsatta  SLAer upprätthålls. Med hjälp av Artificiell intelligens och HITL (Human in the loop) förbättras hela tiden kvaliteten i den automatiserad processen.

KOFAX READSOFT INVOICES

Intern lösning för datafångst med Kofax Readsoft invoices

Inkommande leverantörsfakturor i pappers- eller pdf-format hanteras i lösningen Kofax Readsoft Invoices. Oavsett om dokument finns på papper eller i elektronisk form OCR-tolkar, extraherar och validerar Kofax Readsoft Invoices informationen enligt fördefinierade regler.  

 

Kofax Readsoft Invoices kan erbjudas som installerad lösning (Kofax Readsoft Invoices) eller som molntjänst (Kofax Readsoft Online). Vilket alternativ som passar er bäst beror bl.a. på den årliga fakturavolymen som ska processas och den geografiska spridningen. Vipetech både installerar och konfigurerar, utbildar och supportrar Readsofts lösningar och vi har idag 100-tals kunder som nyttjar dem.

KOFAX READSOFT INVOICES PROGRAMVARA

Era leverantörsfakturor skickas per post eller som mailad PDF. Pappersfakturor scannas och PDF-fakturor hämtas i mailboxen och båda varianterna tolkas automatiskt i Readsoft.

Kofax Readsofts programvara kan läsa fakturainformation på huvud- eller radnivå (artiklar, pris, antal osv). Readsoft flaggar de fält som inte tolkats till 100% för en extra kontroll innan fakturan skickas till ert affärssystem för kontering och attest. 

 

Automatiseringsgraden för Readsoft-användare ligger mellan 80-90%. Integration med ert ERP ger en mer exakt bild av inköp samt möjliggör bättre lager- och kassahantering. Validerar automatiskt summor, momsbelopp och matchar fakturor mot inköpsorder.

 • Kofax readsoft online ➔

  hanterar alla typer av leverantörsfakturor, både online och i pappersformat, och tolkar samt verifierar dem med hög precision.
 • Kofax order ➔

  ett verktyg som tolkar och hämtar ut data ur inköpsorder samt färdigställer en fil för import i företagets ordermodul.
 • Kofax formulär ➔

  en lösning som tolkar formulär i olika format för att sedan transferera informationen till olika målsystem.
 • Scancloud ➔

  en lösning som erbjuder högsta tolkningskvalité samt säkerställer leverans av digitala fakturor.
 • ABBYY ➔

  Leverantör med produkter i framkant för att tolka dokument.

KOFAX READSOFT ONLINE

ReadSoft Online - Smidig tjänst för leverantörsfakturor

Kofax ReadSoft Online är en tjänst som hanterar e-faktura samt att fakturor i papper och PDF-format tolkas och verifieras med hög precision. ReadSoft Online gör det möjligt att hantera alla former av leverantörsfakturor i en och samma lösning på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

 

Med adaptivt självlärande teknik ger Kofax ReadSoft Online en snabb ”return on investment” då det minskar behovet till dyra investeringar av IT-struktur. Det enda ni som kund behöver är en internetuppkoppling.

Fördelar med Kofax ReadSoft Online

 • ReadSoft Online hanterar alla typer av leverantörsfakturor oavsett om fakturan är elektronisk, i papper eller PDF format.

 • ReadSoft Online – tillgänglig 24/7: En molnbaserad tjänst för fakturahantering som är tillgänglig överallt där det finns en internetanslutning.

 • Minskade IT-krav: Implementeringen går snabbt och kräver ingen hårdvaru- eller mjukvaruinvestering.

 • Uppdateringar: Nya versioner och uppdateringar rullas ut per automatik med ReadSoft Online

 • Du kan skicka era fakturor i ett och samma format. Kofax fakturaportalen konverterar fakturafilen till det format som er mottagare kan hantera.

 

Kofax order

Inköpsorder

Med hjälp av Vipetech lösningar för tolkning och fångst av pdf eller XML så kan vi på ett enkelt sätt tolka strukturerade inköpsordrar som kommer till er. Vi hämtar ut erforderlig data i form av artiklar, antal, priser, leveransadress och annan viktig information och färdigställer en fil för import i ert affärs- och verksamhetssystems ordermodul. 

 

Inköpsordern kan hämtas tex från e-postkorg, portal eller filarea. Med hjälp av Vipetechs robotlösningar kan ytterligare aktiviteter i processen utföras för att automatisera fler steg. 

Orderbekräftelser

Med hjälp av Vipetech lösningar för tolkning och fångst av pdf eller XML så kan vi på ett enkelt sätt tolka strukturerade orderbekräftelser som kommer till er.

 

Vi tolkar ut erforderlig data i form av artiklar, antal, priser och annan viktig information och färdigställer en fil för avprickning och matchning mot de inköpsordrar som ni lagt i ert affärs och verksamhetssystems inköpsmodul. Orderbekräftelsen kan hämtas tex från e-postkorg eller filarea. Med hjälp av Vipetechs robotlösningar kan ytterligare aktiviteter i processen utföras för att automatisera fler steg.

KOFAX FORMULÄR

Kofax Formulär

Med någon av Vipetech formulärprogramvaror hjälper vi våra kunder att tolka formulär i olika format och transferera informationen till olika målsystem. Produkten läser och processar maskinskriven eller handskriven text, barcode, check box, tabeller eller olika typer av matriser i olika format. Välkommen!

Scancloud

Scancloud erbjuder marknadens högsta tolkningskvalité samt snabba leveranser av digitaliserade fakturor.

100% digitala leverantörsfakturor från dag ett.

När du ansluter ditt företag till Scancloud har du allt som behövs för att ta emot pappers-, pdf- och alla format av e-fakturor.

Scancloud läser in data du vill få ut till ditt fakturahanterings- eller affärssystem med närapå 100 procent korrekt och verifierat. 

"Marknadens högsta tolkning kvalité och snabba leveranser av digitaliserade fakturor."

Smidig övergång till elektroniska fakturor med Scancloud

Scancloud har oftast förflyttat ca 50-70% av fakturorna till elektroniskt format inom 4 månader vid en uppstart.

Scanclouds tjänst och medarbetare arbetar aktivt med att minska andel av papper och PDF-fakturor, till förmån för riktiga e-fakturor

ABBYY

Leverantör med produkter i framkant för att tolka dokument.

ABBYY är en leverantör av lösningar för konvertering och översättning av dokument. Dess produkter kombinerar OCR- och AI-teknologi för att hantera dokument i olika processer. Det kan avse övergång från fysiska dokument eller PDF till elektronisk data. Dess produkter automatiserar processer med smarta, förtränade egenskaper som läser, förstår och extraherar information ur dokument och snabbar på den digitala transformationen.

 • Uipath RPA ➔

  ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 

UIPATH RPA

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen erbjuder ett skalbart urval av inbyggda, anpassningsbara och delbara aktiviteter och arbeten med teknik ni redan använder tack vare djup integration med andra programvarutillämpningar. 

 

UiPath låter er också använda färdig AI-kompetens, källspecifik AI-kompetens från ekosystemet eller integrera er egen AI-kompetens med RPA. Dessa AI-kompetenser kan smidigt integreras i era automatiseringar med UiPaths dra-och-släpp-AI för att utöka RPA-potentialen och skapa optimerade heltäckande lösningar som matchar era behov.

UIPATH RPA-PLATTFORMEN

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen är uppbyggd med en arkitekturell enkelhet men ändå skalbar. UiPath fungerar lika bra i mindre lösningar för enstaka processer som i enterprise-implementationer med en mängd robotar och orkestreringsmöjligheter. 

 

Många företag och organisationer som använder UiPath prisar plattformen för sin öppenhet. UiPath utvecklar kontinuerligt sina produkter med lösningar som exempelvis Document Understanding och AI-robotar. Sammantaget, om du vill ha ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 

 • Användarvänligt 

 • Systemoberoende 

 • Skalbarheten

 • Underhåll, service och
  support 

Vi på Vipetech har en lång erfarenhet av att automatisera processer och flöden med hjälp av RPA och hjälper din organisation att ta fram lösningar som är både användarvänliga och kostnadseffektiva. 

 
 
 • Kofax RPA ➔

  mjukvarurobot som implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

KOFAX RPA

Kofax RPA är en digital medarbetare som snabbt kan implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

Kofax RPA är en bransch ledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation som automatiserar affärsprocesser med hjälp av smarta programvarurobotar som körs sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Robotic Process Automation

RPA interagerar med ett företags applikationer eller datakällor för att utföra olika arbetsuppgifter. RPA kan automatisera alla manuella och repetitiva arbetsuppgifter som går att regel styra samt att den kan arbeta dygnet runt. Den digitala medarbetaren arbetar snabbare än en mänsklig medarbetare, levererar alltid 100% datakvalité, och frigör tid åt ett företags anställda som istället kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Kofax RPA integrationer

Kofax RPA interagerar med praktiskt taget alla äldre företagsapplikationer eller moderna affärssystem, webbplatser, portaler, databaser och innehåll (t.ex. PDF-, Excel-filer med flera). Data extraheras, bearbetas och skickas mellan applikationer, webbplatser, portaler och databaser, medan affärsregler och logik tillämpas genom hela arbetsflödet.

 • Kofax total agility (KTA) ➔

  en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt i företaget.

Kofax Total Agility

Förenkla era affärskritiska processer

Kofax Total Agility är en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt. Kofax Total Agility stöder informationsintensiva processer som en kund, leverantör eller intressent har med en organisation inom en rad branscher och affärsområden och som alla kännetecknas av en form av ärendehantering.

Kofax Total Agility

 • OPTIMERAD PROCESSHANTERING – Optimera era rutinmässiga  interna/externa processer för att öka effektiviteten, förbättra ledtiderna, effektivisera dokumenthanteringen och därmed öka kundnöjdheten.
   

 • BEHANDLING AV DOKUMENT – Kofax Total Agility har stöd för ”Multi Channel Capture”  vilket innebär att ni kan tolka, digitalisera, klassificera och extrahera data från alla möjliga typer av dokument och från ett flertal olika källor (print, e-post, formulär, foton, osv). 

 • FRÅN DOKUMENT TILL INFORMATION – Kofax Konverterar era dokument till information genom att klassificera och extrahera relevant data från både strukturerade och halvstrukturerade dokument. Data struktureras och valideras, vilket säkerställer snabbare hantering till en lägre kostnad.

 • KUNDKOMMUNIKATION – En snabbare och effektivare kommunikation med era kunder förbättrar kundupplevelsen. Kofax Total Agility gör det snabbt och enkelt för administratörer och användare att hantera all kommunikation med kunden i ett gränssnitt utan att viktiga moment glöms bort på vägen.

 • FLEXIBEL INTEGRATION – Kofax Total Agility erbjuder en rad inbyggda integrationer, webbtjänster och färdiga API-kopplingar som gör det möjligt för organisationer att snabbt och effektivt skapa kopplingar med externa parter och interna system. 

 
 

Samtidigt optimeras de interna affärsprocesserna med hjälp av avancerad ärendehantering, vilket gör det möjligt för organisationer att digitalisera hela ärendehanteringen.

Kofax Total Agility är ett verktyg som samlar och integrerar en stor del av Kofax produktsortiment i en komplett lösning för att orkestrera större flöden och processer. Kofax KTA ger er kontinuerligt minskade driftskostnader, intern kontroll, samt nöjda och lojala kunder. Med inbyggda lösningar inom dokumenttolkning, orkestrering, e-signatur, analysverktyg och påminnelsehantering så ger  Kofax Total Agility er ökade konkurrensfördelar och en skalbar lösning att växa med över tid.

 

I det intuitiva och anpassningsbara grafiska webbgränssnitten jobbar både både utvecklare och användare  och självklart kan man ni i gränssnittet övervaka och säkerställa att uppsatta  SLAer upprätthålls. Med hjälp av Artificiell intelligens och HITL (Human in the loop) förbättras hela tiden kvaliteten i den automatiserad processen.

 • Kofax readsoft invoices ➔

  en lösning som hanterar inkommande leverantörsfakturor i pappers- eller pdf-format samt OCR-tolkar, extraherar och validerar informationen enligt fördefinierade regler.

KOFAX READSOFT INVOICES

Intern lösning för datafångst med Kofax Readsoft invoices

Inkommande leverantörsfakturor i pappers- eller pdf-format hanteras i lösningen Kofax Readsoft Invoices. Oavsett om dokument finns på papper eller i elektronisk form OCR-tolkar, extraherar och validerar Kofax Readsoft Invoices informationen enligt fördefinierade regler.  

 

Kofax Readsoft Invoices kan erbjudas som installerad lösning (Kofax Readsoft Invoices) eller som molntjänst (Kofax Readsoft Online). Vilket alternativ som passar er bäst beror bl.a. på den årliga fakturavolymen som ska processas och den geografiska spridningen. Vipetech både installerar och konfigurerar, utbildar och supportrar Readsofts lösningar och vi har idag 100-tals kunder som nyttjar dem.

KOFAX READSOFT INVOICES PROGRAMVARA

Era leverantörsfakturor skickas per post eller som mailad PDF. Pappersfakturor scannas och PDF-fakturor hämtas i mailboxen och båda varianterna tolkas automatiskt i Readsoft.

Kofax Readsofts programvara kan läsa fakturainformation på huvud- eller radnivå (artiklar, pris, antal osv). Readsoft flaggar de fält som inte tolkats till 100% för en extra kontroll innan fakturan skickas till ert affärssystem för kontering och attest. 

 

Automatiseringsgraden för Readsoft-användare ligger mellan 80-90%. Integration med ert ERP ger en mer exakt bild av inköp samt möjliggör bättre lager- och kassahantering. Validerar automatiskt summor, momsbelopp och matchar fakturor mot inköpsorder.

 • Kofax readsoft online ➔

  hanterar alla typer av leverantörsfakturor, både online och i pappersformat, och tolkar samt verifierar dem med hög precision.

KOFAX READSOFT ONLINE

ReadSoft Online - Smidig tjänst för leverantörsfakturor

Kofax ReadSoft Online är en tjänst som hanterar e-faktura samt att fakturor i papper och PDF-format tolkas och verifieras med hög precision. ReadSoft Online gör det möjligt att hantera alla former av leverantörsfakturor i en och samma lösning på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

 

Med adaptivt självlärande teknik ger Kofax ReadSoft Online en snabb ”return on investment” då det minskar behovet till dyra investeringar av IT-struktur. Det enda ni som kund behöver är en internetuppkoppling.

Fördelar med Kofax ReadSoft Online

 • ReadSoft Online hanterar alla typer av leverantörsfakturor oavsett om fakturan är elektronisk, i papper eller PDF format.

 • ReadSoft Online – tillgänglig 24/7: En molnbaserad tjänst för fakturahantering som är tillgänglig överallt där det finns en internetanslutning.

 • Minskade IT-krav: Implementeringen går snabbt och kräver ingen hårdvaru- eller mjukvaruinvestering.

 • Uppdateringar: Nya versioner och uppdateringar rullas ut per automatik med ReadSoft Online

 • Du kan skicka era fakturor i ett och samma format. Kofax fakturaportalen konverterar fakturafilen till det format som er mottagare kan hantera.

 
 • Kofax order ➔

  ett verktyg som tolkar och hämtar ut data ur inköpsorder samt färdigställer en fil för import i företagets ordermodul.

Kofax order

Inköpsorder

Med hjälp av Vipetech lösningar för tolkning och fångst av pdf eller XML så kan vi på ett enkelt sätt tolka strukturerade inköpsordrar som kommer till er. Vi hämtar ut erforderlig data i form av artiklar, antal, priser, leveransadress och annan viktig information och färdigställer en fil för import i ert affärs- och verksamhetssystems ordermodul. 

 

Inköpsordern kan hämtas tex från e-postkorg, portal eller filarea. Med hjälp av Vipetechs robotlösningar kan ytterligare aktiviteter i processen utföras för att automatisera fler steg. 

Orderbekräftelser

Med hjälp av Vipetech lösningar för tolkning och fångst av pdf eller XML så kan vi på ett enkelt sätt tolka strukturerade orderbekräftelser som kommer till er.

 

Vi tolkar ut erforderlig data i form av artiklar, antal, priser och annan viktig information och färdigställer en fil för avprickning och matchning mot de inköpsordrar som ni lagt i ert affärs och verksamhetssystems inköpsmodul. Orderbekräftelsen kan hämtas tex från e-postkorg eller filarea. Med hjälp av Vipetechs robotlösningar kan ytterligare aktiviteter i processen utföras för att automatisera fler steg.

 • Kofax formulär ➔

  en lösning som tolkar formulär i olika format för att sedan transferera informationen till olika målsystem.

KOFAX FORMULÄR

Kofax Formulär

Med någon av Vipetech formulärprogramvaror hjälper vi våra kunder att tolka formulär i olika format och transferera informationen till olika målsystem. Produkten läser och processar maskinskriven eller handskriven text, barcode, check box, tabeller eller olika typer av matriser i olika format. Välkommen!

 • Scancloud ➔

  en lösning som erbjuder högsta tolkningskvalité samt säkerställer leverans av digitala fakturor.

Scancloud

Scancloud erbjuder marknadens högsta tolkningskvalité samt snabba leveranser av digitaliserade fakturor.

100% digitala leverantörsfakturor från dag ett.

När du ansluter ditt företag till Scancloud har du allt som behövs för att ta emot pappers-, pdf- och alla format av e-fakturor.

Scancloud läser in data du vill få ut till ditt fakturahanterings- eller affärssystem med närapå 100 procent korrekt och verifierat. 

"Marknadens högsta tolkning kvalité och snabba leveranser av digitaliserade fakturor."

Smidig övergång till elektroniska fakturor med Scancloud

Scancloud har oftast förflyttat ca 50-70% av fakturorna till elektroniskt format inom 4 månader vid en uppstart.

Scanclouds tjänst och medarbetare arbetar aktivt med att minska andel av papper och PDF-fakturor, till förmån för riktiga e-fakturor

Vill du veta mer om upphandling, avtal och inköpshantering eller hur du kommer igång?

Tveka inte att höra av dig!

Boka demo

08-410 956 90

från 08:00 – 17:00