RPA – ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

Varför ska ni satsa på RPA?

Visste du att upp till 60 procent av administrationen kan effektiviseras på en arbetsplats? Med RPA sparar du både tid och pengar samtidigt som du säkerställer att de rutinmässiga arbetsuppgifterna hanteras – korrekt och konstant.

Imiterar mänskligt beteende

Hanterar de flesta

typer av system och

applikationer

Snabb att

implementera och

kraftfull att växa i

Processar utan

att göra misstag

och utan vila

Läser och

agerar på data i

strukturerad form

Kontakta
oss

 • VARFÖR RPA? ➔
 • VAD VI KAN HJÄLPA DIG MED ➔
 • KOM IGÅNG MED RPA ➔
 • PRODUKTER FÖR RPA ➔

Fem fördelar med en mjukvarurobot i företaget:

Frigör tid

En digital medarbetare som hanterar rutinmässiga uppgifter ger dina anställda tid till annat. Dessutom kan avlastning minska stress, vilket reducerar risken för sjukskrivningar och uppsägningar. En mjukvarurobot jobbar däremot dygnet runt alla dagar om året utan hälsorisker.

Spara pengar

En mjukvarurobot kostar bara en bråkdel av vad en anställd gör, samtidigt som den jobbar snabbt och effektivt. Medan kollegor tar semester eller är sjuka finns den digitala medarbetaren ständigt på plats och hanterar administrationsflödet utan lönekostnad.

Utveckla företaget

När medarbetare ägnar tid åt innovativa arbetsuppgifter, att bidra och skapa mervärde, utvecklas personligt engagemang. Låt kollegor slippa rutinmässigt arbete och få dem istället att fokusera på att jobba för lönsamhet och tillväxt.

Minska risker

När den mänskliga faktorn tas bort ur det rutinmässiga arbetet skyddas verksamheten från allvarliga misstag. Med rätt förutsättningar eliminerar en mjukvarurobot risken för fel helt och hållet, vilket i längden kommer att öka trovärdigheten för företaget. 

Effektivisera processer

Genom att automatisera arbetsuppgifter med RPA kan du få mer än dubbelt så mycket gjort, till exempel inför ett bokslut. Eftersom en digital medarbetare kan arbeta även på natten kan företaget snabbare sammanställa analysmaterial och data, vilket leder till ett mer effektivt arbete. 

KUNDCASE: MARGINALEN BANK

Marginalen Bank automatiserar för att minska sina kostnader för regelefterlevnad.

 • Know-Your-Customer (KYC)
 • Efterlevnadskontroll
 • Nyregistrering av kund
 • Bedrägeribekämpning
 • Webbdataextrahering
 • GDPR

Våra RPA-lösningar kan agera bland annat inom följande områden:

Öppna epost och bilagor

Logga in i webb-/verksamhetssystem

Flytta filer och kataloger

Kopiera och klistra in

Fylla i formulär

Läsa och skriva i databaser

Hämta data från webben

Koppla upp sig via APIer

Utföra beräkningar

Extrahera strukturerade data från dokument

Samla statistik från sociala media

Följa ”om/när” regler

Så kan ditt företag använda RPA

Visste du att på en vanlig arbetsplats kan cirka 60 procent av administrationen automatiseras? Ofta handlar det om repetitiva uppgifter som tar mycket tid från medarbetare och i vissa fall minskar trivseln. 

 

En smart lösning för att automatisera arbetsflöden och frigöra tid för medarbetare är RPA, Robot Process Automation. Med RPA kan ditt företag snabbt minska tidskrävande administration och spara pengar till bolaget, detta genom att låta en digital medarbetare, en mjukvarurobot sköta monotona men viktiga arbetsuppgifter, utan att göra fel. 

 

Med RPA kan du hämta information från ett system och föra över det till ett annat – utan att behöva dyra och komplexa integrationslösningar. RPA och Artificiell Intelligens, som en del i detta, är början på något nytt och stort. I framtiden kommer de allra flesta företag att använda sig av processautomatiseringsverktyg för att stå sig i konkurrensen och kunna hantera snabba förändringar – både internt och externt.

Utmaningar som passar RPA

Det är sällan tekniken i sig som blir en utmaning. Det viktiga är att hitta rätt typ av processer i verksamheten som adderar ett värde till din organisation. Titta efter resurskrävande, återkommande och idag manuella processer – som helt eller delvis går att regelstyra och därmed automatisera med hjälp av en mjukvarurobot. När ett utvecklingsarbete av denna karaktär ska utföras är det viktigt att:

 • din organisationen är välinformerad och involverad – processerna som kan automatiseras finns och identifieras i verksamheten
 • ha en tydlig plan för att mjukvaruroboten ska användas för att vara ett verksamhetsstöd som kan hjälpa företaget att löpande att automatisera processer som annars inte går att automatisera.

   

 • mjukvaruroboten har en chef som ansvarar för förvaltningen, precis som en vanlig medarbetare

RPA passar stora
och små organisationer

För att skapa effektivitet är det viktigt att RPA-lösningar anpassas helt efter behoven i din verksamhet. Oavsett om du arbetar inom ekonomi, inköp, försäljning, logistik, tillverkning, HR, IT eller andra verksamhetsområden har vi exempel på processer som är bra att automatisera. Och tillsammans kan vi utveckla rätt lösning som bidrar till att utveckla din verksamhet. Låt oss hjälpa dig att skapa en mer effektiv arbetsplats genom att använda Robotic Process Automation. Vipetech levererar RPA både som lokalinstallerad eller molntjänst.

Vi hjälper dig igång med RPA

För att ditt företag ska komma igång så snabbt och bra som möjligt med en digital medarbetare kommer vi att stötta er genom vår kvalitetssäkrade metod. Den innehåller sex steg för att skapa en djup förståelse för ditt företags processer och därigenom kunna installera en mjukvarurobot som fyller era specifika behov.

Vi gör det med personligt engagemang och i tät dialog för att säkerställa bästa möjliga lösning. Det gäller att skapa rätt förutsättningar och rätt kunskap kring de arbetsuppgifter som mjukvaruroboten ska utföra.

Så här går det till – 6 enkla steg:

1. Val av process

Vi startar med att identifiera processer med så lite avvikelser som möjligt för att säkerställa att de är rutinmässiga och därmed kan definieras med hjälp av regler. Vi säkerställer därmed också att det finns ett värde för organisationen i att automatisera dem. 

2. Processbeskrivning

Därefter ser vi till att fånga processen, med hjälp av våra verktyg, för att dokumentera arbetsflödet. Vi får också en insyn i hur processen kan hanteras manuellt. Det utgör grunden för kommande processutveckling.

3. Identifiera förbättringsområden

Vi ifrågasätter processens samtliga steg och säkerställer att de skapar värde och behövs. Därefter ser vi över vilka förändringar, och förbättringar, som är möjliga. Mjukvarurobotens arbete ska vara så effektivt som möjligt, därför letar vi efter alla möjliga genvägar. 

4. Tekniska förutsättningar

Den digitala medarbetare måste ha tillgång till nödvändiga system, precis som en människa. Vi arbetar därför för att säkerställa att processutvecklingen går smidigt och inte skapar onödiga fördröjningar. 

5. Konfigurera roboten

Utifrån den dokumenterade processbeskrivningen, och eventuell avvikelsehantering, konfigurerar vi roboten. Vi testar också olika delmoment i arbetsflödet. 

6. Slutkontroll och testning

Slutligen testas roboten och vi säkerställer att den fungerar optimalt, utifrån både effektivitet och stabilitet. Vi testar alltid agilt, för att snabbt kunna justera eventuella förändringar. Efter att den digitala medarbetaren är på plats behöver den, precis som en vanlig kollega, en chef som ser till att den mår bra. 

 • Uipath RPA ➔

  ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 
 • Kofax RPA ➔

  mjukvarurobot som implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.
 • Kofax total agility (KTA) ➔

  en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt i företaget.
 • Cognigy chatbot ➔

  hjälper dig att automatisera 40 procent av alla inkommande kundtjänstärenden utan att göra avkall på kvalitet.

UIPATH RPA

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen erbjuder ett skalbart urval av inbyggda, anpassningsbara och delbara aktiviteter och arbeten med teknik ni redan använder tack vare djup integration med andra programvarutillämpningar. 

 

UiPath låter er också använda färdig AI-kompetens, källspecifik AI-kompetens från ekosystemet eller integrera er egen AI-kompetens med RPA. Dessa AI-kompetenser kan smidigt integreras i era automatiseringar med UiPaths dra-och-släpp-AI för att utöka RPA-potentialen och skapa optimerade heltäckande lösningar som matchar era behov.

UIPATH RPA-PLATTFORMEN

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen är uppbyggd med en arkitekturell enkelhet men ändå skalbar. UiPath fungerar lika bra i mindre lösningar för enstaka processer som i enterprise-implementationer med en mängd robotar och orkestreringsmöjligheter. 

 

Många företag och organisationer som använder UiPath prisar plattformen för sin öppenhet. UiPath utvecklar kontinuerligt sina produkter med lösningar som exempelvis Document Understanding och AI-robotar. Sammantaget, om du vill ha ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 

 • Användarvänligt 

 • Systemoberoende 

 • Skalbarheten

 • Underhåll, service och
  support 

Vi på Vipetech har en lång erfarenhet av att automatisera processer och flöden med hjälp av RPA och hjälper din organisation att ta fram lösningar som är både användarvänliga och kostnadseffektiva. 

 
 

KOFAX RPA

Kofax RPA är en digital medarbetare som snabbt kan implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

Kofax RPA är en bransch ledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation som automatiserar affärsprocesser med hjälp av smarta programvarurobotar som körs sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Robotic Process Automation

RPA interagerar med ett företags applikationer eller datakällor för att utföra olika arbetsuppgifter. RPA kan automatisera alla manuella och repetitiva arbetsuppgifter som går att regel styra samt att den kan arbeta dygnet runt. Den digitala medarbetaren arbetar snabbare än en mänsklig medarbetare, levererar alltid 100% datakvalité, och frigör tid åt ett företags anställda som istället kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Kofax RPA integrationer

Kofax RPA interagerar med praktiskt taget alla äldre företagsapplikationer eller moderna affärssystem, webbplatser, portaler, databaser och innehåll (t.ex. PDF-, Excel-filer med flera). Data extraheras, bearbetas och skickas mellan applikationer, webbplatser, portaler och databaser, medan affärsregler och logik tillämpas genom hela arbetsflödet.

Kofax Total Agility

Förenkla era affärskritiska processer

Kofax Total Agility är en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt. Kofax Total Agility stöder informationsintensiva processer som en kund, leverantör eller intressent har med en organisation inom en rad branscher och affärsområden och som alla kännetecknas av en form av ärendehantering.

Kofax Total Agility

 • OPTIMERAD PROCESSHANTERING – Optimera era rutinmässiga  interna/externa processer för att öka effektiviteten, förbättra ledtiderna, effektivisera dokumenthanteringen och därmed öka kundnöjdheten.
   

 • BEHANDLING AV DOKUMENT – Kofax Total Agility har stöd för ”Multi Channel Capture”  vilket innebär att ni kan tolka, digitalisera, klassificera och extrahera data från alla möjliga typer av dokument och från ett flertal olika källor (print, e-post, formulär, foton, osv). 

 • FRÅN DOKUMENT TILL INFORMATION – Kofax Konverterar era dokument till information genom att klassificera och extrahera relevant data från både strukturerade och halvstrukturerade dokument. Data struktureras och valideras, vilket säkerställer snabbare hantering till en lägre kostnad.

 • KUNDKOMMUNIKATION – En snabbare och effektivare kommunikation med era kunder förbättrar kundupplevelsen. Kofax Total Agility gör det snabbt och enkelt för administratörer och användare att hantera all kommunikation med kunden i ett gränssnitt utan att viktiga moment glöms bort på vägen.

 • FLEXIBEL INTEGRATION – Kofax Total Agility erbjuder en rad inbyggda integrationer, webbtjänster och färdiga API-kopplingar som gör det möjligt för organisationer att snabbt och effektivt skapa kopplingar med externa parter och interna system. 

 
 

Samtidigt optimeras de interna affärsprocesserna med hjälp av avancerad ärendehantering, vilket gör det möjligt för organisationer att digitalisera hela ärendehanteringen.

Kofax Total Agility är ett verktyg som samlar och integrerar en stor del av Kofax produktsortiment i en komplett lösning för att orkestrera större flöden och processer. Kofax KTA ger er kontinuerligt minskade driftskostnader, intern kontroll, samt nöjda och lojala kunder. Med inbyggda lösningar inom dokumenttolkning, orkestrering, e-signatur, analysverktyg och påminnelsehantering så ger  Kofax Total Agility er ökade konkurrensfördelar och en skalbar lösning att växa med över tid.

 

I det intuitiva och anpassningsbara grafiska webbgränssnitten jobbar både både utvecklare och användare  och självklart kan man ni i gränssnittet övervaka och säkerställa att uppsatta  SLAer upprätthålls. Med hjälp av Artificiell intelligens och HITL (Human in the loop) förbättras hela tiden kvaliteten i den automatiserad processen.

COGNIGY CHATBOT

Att automatisera 40% av alla inkommande kundtjänstärenden utan att göra avkall på kvalitet har tidigare inte varit möjligt!

AI driven chatbotslösning

Genom att integrera en AI driven chatbotslösning mot bakomliggande verksamhetssystem kan den digitala medarbetaren med enkelhet besvara frågor kring fakturor, ordrar, allmän information men också supportera medarbetarna i den egna organisationen. 

För hur smidigt skulle det inte vara att felanmäla ett trasigt batteri till din dator via teams, där chatboten redan vet vilket batteri som ska beställas, och om ordern behöver attesteras via chef eller inte? HR-funktionen och payroll kan också dra nytta av en digital medarbetare. 

Frågor kring hur många semesterdagar man har kvar, ansöka om semester eller begära den senaste lönespecen är någonting som en chatbot idag klarar av att hantera.

 

Med bra handover-funktioner kan chatboten enkelt överföra en dialog antingen via röst eller text direkt till en medarbetare på rätt funktion. Vilket innebär att chatboten hjälper till där den kan, sänker kö- och väntetider samtidigt som den på ett smidigt sätt lämnar över till en kollega där det krävs.

Frågor kring hur många semesterdagar man har kvar, ansöka om semester eller begära den senaste lönespecen är någonting som en chatbot idag klarar av att hantera.

Med bra handover-funktioner kan chatboten enkelt överföra en dialog antingen via röst eller text direkt till en medarbetare på rätt funktion. Vilket innebär att chatboten hjälper till där den kan, sänker kö- och väntetider samtidigt som den på ett smidigt sätt lämnar över till en kollega där det krävs.

 • Jag hittar inte min senaste faktura!

 • Jag råkade beställa min order till fel adress, går det att ändra?

 • Hur ser priset ut för en olycksfallsförsäkring?

 • Önskar göra en reklamation

 • Kofax RPA ➔

  mjukvarurobot som implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

KOFAX RPA

Kofax RPA är en digital medarbetare som snabbt kan implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

Kofax RPA är en bransch ledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation som automatiserar affärsprocesser med hjälp av smarta programvarurobotar som körs sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Robotic Process Automation

RPA interagerar med ett företags applikationer eller datakällor för att utföra olika arbetsuppgifter. RPA kan automatisera alla manuella och repetitiva arbetsuppgifter som går att regel styra samt att den kan arbeta dygnet runt. Den digitala medarbetaren arbetar snabbare än en mänsklig medarbetare, levererar alltid 100% datakvalité, och frigör tid åt ett företags anställda som istället kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Kofax RPA integrationer

Kofax RPA interagerar med praktiskt taget alla äldre företagsapplikationer eller moderna affärssystem, webbplatser, portaler, databaser och innehåll (t.ex. PDF-, Excel-filer med flera). Data extraheras, bearbetas och skickas mellan applikationer, webbplatser, portaler och databaser, medan affärsregler och logik tillämpas genom hela arbetsflödet.

 • Uipath RPA ➔

  ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 

UIPATH RPA

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen erbjuder ett skalbart urval av inbyggda, anpassningsbara och delbara aktiviteter och arbeten med teknik ni redan använder tack vare djup integration med andra programvarutillämpningar. 

 

UiPath låter er också använda färdig AI-kompetens, källspecifik AI-kompetens från ekosystemet eller integrera er egen AI-kompetens med RPA. Dessa AI-kompetenser kan smidigt integreras i era automatiseringar med UiPaths dra-och-släpp-AI för att utöka RPA-potentialen och skapa optimerade heltäckande lösningar som matchar era behov.

UIPATH RPA-PLATTFORMEN

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen är uppbyggd med en arkitekturell enkelhet men ändå skalbar. UiPath fungerar lika bra i mindre lösningar för enstaka processer som i enterprise-implementationer med en mängd robotar och orkestreringsmöjligheter. 

 

Många företag och organisationer som använder UiPath prisar plattformen för sin öppenhet. UiPath utvecklar kontinuerligt sina produkter med lösningar som exempelvis Document Understanding och AI-robotar. Sammantaget, om du vill ha ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 

 • Användarvänligt 

 • Systemoberoende 

 • Skalbarheten

 • Underhåll, service och
  support 

Vi på Vipetech har en lång erfarenhet av att automatisera processer och flöden med hjälp av RPA och hjälper din organisation att ta fram lösningar som är både användarvänliga och kostnadseffektiva. 

 
 
 • Kofax total agility (KTA) ➔

  en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt i företaget.

Kofax Total Agility

Förenkla era affärskritiska processer

Kofax Total Agility är en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt. Kofax Total Agility stöder informationsintensiva processer som en kund, leverantör eller intressent har med en organisation inom en rad branscher och affärsområden och som alla kännetecknas av en form av ärendehantering.

Kofax Total Agility

 • OPTIMERAD PROCESSHANTERING – Optimera era rutinmässiga  interna/externa processer för att öka effektiviteten, förbättra ledtiderna, effektivisera dokumenthanteringen och därmed öka kundnöjdheten.
   

 • BEHANDLING AV DOKUMENT – Kofax Total Agility har stöd för ”Multi Channel Capture”  vilket innebär att ni kan tolka, digitalisera, klassificera och extrahera data från alla möjliga typer av dokument och från ett flertal olika källor (print, e-post, formulär, foton, osv). 

 • FRÅN DOKUMENT TILL INFORMATION – Kofax Konverterar era dokument till information genom att klassificera och extrahera relevant data från både strukturerade och halvstrukturerade dokument. Data struktureras och valideras, vilket säkerställer snabbare hantering till en lägre kostnad.

 • KUNDKOMMUNIKATION – En snabbare och effektivare kommunikation med era kunder förbättrar kundupplevelsen. Kofax Total Agility gör det snabbt och enkelt för administratörer och användare att hantera all kommunikation med kunden i ett gränssnitt utan att viktiga moment glöms bort på vägen.

 • FLEXIBEL INTEGRATION – Kofax Total Agility erbjuder en rad inbyggda integrationer, webbtjänster och färdiga API-kopplingar som gör det möjligt för organisationer att snabbt och effektivt skapa kopplingar med externa parter och interna system. 

 
 

Samtidigt optimeras de interna affärsprocesserna med hjälp av avancerad ärendehantering, vilket gör det möjligt för organisationer att digitalisera hela ärendehanteringen.

Kofax Total Agility är ett verktyg som samlar och integrerar en stor del av Kofax produktsortiment i en komplett lösning för att orkestrera större flöden och processer. Kofax KTA ger er kontinuerligt minskade driftskostnader, intern kontroll, samt nöjda och lojala kunder. Med inbyggda lösningar inom dokumenttolkning, orkestrering, e-signatur, analysverktyg och påminnelsehantering så ger  Kofax Total Agility er ökade konkurrensfördelar och en skalbar lösning att växa med över tid.

 

I det intuitiva och anpassningsbara grafiska webbgränssnitten jobbar både både utvecklare och användare  och självklart kan man ni i gränssnittet övervaka och säkerställa att uppsatta  SLAer upprätthålls. Med hjälp av Artificiell intelligens och HITL (Human in the loop) förbättras hela tiden kvaliteten i den automatiserad processen.

 • Cognigy chatbot ➔

  hjälper dig att automatisera 40 procent av alla inkommande kundtjänstärenden utan att göra avkall på kvalitet.

COGNIGY CHATBOT

Att automatisera 40% av alla inkommande kundtjänstärenden utan att göra avkall på kvalitet har tidigare inte varit möjligt!

AI driven chatbotslösning

Genom att integrera en AI driven chatbotslösning mot bakomliggande verksamhetssystem kan den digitala medarbetaren med enkelhet besvara frågor kring fakturor, ordrar, allmän information men också supportera medarbetarna i den egna organisationen. 

För hur smidigt skulle det inte vara att felanmäla ett trasigt batteri till din dator via teams, där chatboten redan vet vilket batteri som ska beställas, och om ordern behöver attesteras via chef eller inte? HR-funktionen och payroll kan också dra nytta av en digital medarbetare. 

Frågor kring hur många semesterdagar man har kvar, ansöka om semester eller begära den senaste lönespecen är någonting som en chatbot idag klarar av att hantera.

 

Med bra handover-funktioner kan chatboten enkelt överföra en dialog antingen via röst eller text direkt till en medarbetare på rätt funktion. Vilket innebär att chatboten hjälper till där den kan, sänker kö- och väntetider samtidigt som den på ett smidigt sätt lämnar över till en kollega där det krävs.

Frågor kring hur många semesterdagar man har kvar, ansöka om semester eller begära den senaste lönespecen är någonting som en chatbot idag klarar av att hantera.

Med bra handover-funktioner kan chatboten enkelt överföra en dialog antingen via röst eller text direkt till en medarbetare på rätt funktion. Vilket innebär att chatboten hjälper till där den kan, sänker kö- och väntetider samtidigt som den på ett smidigt sätt lämnar över till en kollega där det krävs.

 • Jag hittar inte min senaste faktura!

 • Jag råkade beställa min order till fel adress, går det att ändra?

 • Hur ser priset ut för en olycksfallsförsäkring?

 • Önskar göra en reklamation

 • VARFÖR RPA?
 • VAD VI KAN HJÄLPA DIG MED
 • KOM IGÅNG MED RPA
 • PRODUKTER FÖR RPA

Fem fördelar med en mjukvarurobot i företaget:

Frigör tid

En digital medarbetare som hanterar rutinmässiga uppgifter ger dina anställda tid till annat. Dessutom kan avlastning minska stress, vilket reducerar risken för sjukskrivningar och uppsägningar. En mjukvarurobot jobbar däremot dygnet runt alla dagar om året utan hälsorisker.

Spara pengar

En mjukvarurobot kostar bara en bråkdel av vad en anställd gör, samtidigt som den jobbar snabbt och effektivt. Medan kollegor tar semester eller är sjuka finns den digitala medarbetaren ständigt på plats och hanterar administrationsflödet utan lönekostnad.

Utveckla företaget

När medarbetare ägnar tid åt innovativa arbetsuppgifter, att bidra och skapa mervärde, utvecklas personligt engagemang. Låt kollegor slippa rutinmässigt arbete och få dem istället att fokusera på att jobba för lönsamhet och tillväxt.

Minska risker

När den mänskliga faktorn tas bort ur det rutinmässiga arbetet skyddas verksamheten från allvarliga misstag. Med rätt förutsättningar eliminerar en mjukvarurobot risken för fel helt och hållet, vilket i längden kommer att öka trovärdigheten för företaget. 

Effektivisera processer

Genom att automatisera arbetsuppgifter med RPA kan du få mer än dubbelt så mycket gjort, till exempel inför ett bokslut. Eftersom en digital medarbetare kan arbeta även på natten kan företaget snabbare sammanställa analysmaterial och data, vilket leder till ett mer effektivt arbete. 

KUNDCASE: MARGINALEN BANK

Marginalen Bank automatiserar för att minska sina kostnader för regelefterlevnad.

 • Know-Your-Customer (KYC)
 • Efterlevnadskontroll
 • Nyregistrering av kund
 • Bedrägeribekämpning
 • Webbdataextrahering
 • GDPR

Våra RPA-lösningar kan agera bland annat inom följande områden:

Öppna epost och bilagor

Logga in i webb-/verksamhetssystem

Flytta filer och kataloger

Kopiera och klistra in

Fylla i formulär

Läsa och skriva i databaser

Hämta data från webben

Koppla upp sig via APIer

Utföra beräkningar

Extrahera strukturerade data från dokument

Samla statistik från sociala media

Följa ”om/när” regler

Så kan ditt företag använda RPA

Visste du att på en vanlig arbetsplats kan cirka 60 procent av administrationen automatiseras? Ofta handlar det om repetitiva uppgifter som tar mycket tid från medarbetare och i vissa fall minskar trivseln. 

 

En smart lösning för att automatisera arbetsflöden och frigöra tid för medarbetare är RPA, Robot Process Automation. Med RPA kan ditt företag snabbt minska tidskrävande administration och spara pengar till bolaget, detta genom att låta en digital medarbetare, en mjukvarurobot sköta monotona men viktiga arbetsuppgifter, utan att göra fel. 

 

Med RPA kan du hämta information från ett system och föra över det till ett annat – utan att behöva dyra och komplexa integrationslösningar. RPA och Artificiell Intelligens, som en del i detta, är början på något nytt och stort. I framtiden kommer de allra flesta företag att använda sig av processautomatiseringsverktyg för att stå sig i konkurrensen och kunna hantera snabba förändringar – både internt och externt.

Utmaningar som passar RPA

Det är sällan tekniken i sig som blir en utmaning. Det viktiga är att hitta rätt typ av processer i verksamheten som adderar ett värde till din organisation. Titta efter resurskrävande, återkommande och idag manuella processer – som helt eller delvis går att regelstyra och därmed automatisera med hjälp av en mjukvarurobot. När ett utvecklingsarbete av denna karaktär ska utföras är det viktigt att:

 • din organisationen är välinformerad och involverad – processerna som kan automatiseras finns och identifieras i verksamheten
 • ha en tydlig plan för att mjukvaruroboten ska användas för att vara ett verksamhetsstöd som kan hjälpa företaget att löpande att automatisera processer som annars inte går att automatisera.

   

 • mjukvaruroboten har en chef som ansvarar för förvaltningen, precis som en vanlig medarbetare

RPA passar stora
och små organisationer

För att skapa effektivitet är det viktigt att RPA-lösningar anpassas helt efter behoven i din verksamhet. Oavsett om du arbetar inom ekonomi, inköp, försäljning, logistik, tillverkning, HR, IT eller andra verksamhetsområden har vi exempel på processer som är bra att automatisera. Och tillsammans kan vi utveckla rätt lösning som bidrar till att utveckla din verksamhet. Låt oss hjälpa dig att skapa en mer effektiv arbetsplats genom att använda Robotic Process Automation. Vipetech levererar RPA både som lokalinstallerad eller molntjänst.

Vi hjälper dig igång med RPA

För att ditt företag ska komma igång så snabbt och bra som möjligt med en digital medarbetare kommer vi att stötta er genom vår kvalitetssäkrade metod. Den innehåller sex steg för att skapa en djup förståelse för ditt företags processer och därigenom kunna installera en mjukvarurobot som fyller era specifika behov.

Vi gör det med personligt engagemang och i tät dialog för att säkerställa bästa möjliga lösning. Det gäller att skapa rätt förutsättningar och rätt kunskap kring de arbetsuppgifter som mjukvaruroboten ska utföra.

Så här går det till – 6 enkla steg:

1. Val av process

Vi startar med att identifiera processer med så lite avvikelser som möjligt för att säkerställa att de är rutinmässiga och därmed kan definieras med hjälp av regler. Vi säkerställer därmed också att det finns ett värde för organisationen i att automatisera dem. 

2. Processbeskrivning

Därefter ser vi till att fånga processen, med hjälp av våra verktyg, för att dokumentera arbetsflödet. Vi får också en insyn i hur processen kan hanteras manuellt. Det utgör grunden för kommande processutveckling.

3. Identifiera förbättringsområden

Vi ifrågasätter processens samtliga steg och säkerställer att de skapar värde och behövs. Därefter ser vi över vilka förändringar, och förbättringar, som är möjliga. Mjukvarurobotens arbete ska vara så effektivt som möjligt, därför letar vi efter alla möjliga genvägar. 

4. Tekniska förutsättningar

Den digitala medarbetare måste ha tillgång till nödvändiga system, precis som en människa. Vi arbetar därför för att säkerställa att processutvecklingen går smidigt och inte skapar onödiga fördröjningar. 

5. Konfigurera roboten

Utifrån den dokumenterade processbeskrivningen, och eventuell avvikelsehantering, konfigurerar vi roboten. Vi testar också olika delmoment i arbetsflödet. 

6. Slutkontroll och testning

Slutligen testas roboten och vi säkerställer att den fungerar optimalt, utifrån både effektivitet och stabilitet. Vi testar alltid agilt, för att snabbt kunna justera eventuella förändringar. Efter att den digitala medarbetaren är på plats behöver den, precis som en vanlig kollega, en chef som ser till att den mår bra. 

 • Uipath RPA ➔

  ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 
 • Kofax RPA ➔

  mjukvarurobot som implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.
 • Kofax total agility (KTA) ➔

  en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt i företaget.
 • Cognigy chatbot ➔

  hjälper dig att automatisera 40 procent av alla inkommande kundtjänstärenden utan att göra avkall på kvalitet.

UIPATH RPA

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen erbjuder ett skalbart urval av inbyggda, anpassningsbara och delbara aktiviteter och arbeten med teknik ni redan använder tack vare djup integration med andra programvarutillämpningar. 

 

UiPath låter er också använda färdig AI-kompetens, källspecifik AI-kompetens från ekosystemet eller integrera er egen AI-kompetens med RPA. Dessa AI-kompetenser kan smidigt integreras i era automatiseringar med UiPaths dra-och-släpp-AI för att utöka RPA-potentialen och skapa optimerade heltäckande lösningar som matchar era behov.

UIPATH RPA-PLATTFORMEN

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen är uppbyggd med en arkitekturell enkelhet men ändå skalbar. UiPath fungerar lika bra i mindre lösningar för enstaka processer som i enterprise-implementationer med en mängd robotar och orkestreringsmöjligheter. 

 

Många företag och organisationer som använder UiPath prisar plattformen för sin öppenhet. UiPath utvecklar kontinuerligt sina produkter med lösningar som exempelvis Document Understanding och AI-robotar. Sammantaget, om du vill ha ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 

 • Användarvänligt 

 • Systemoberoende 

 • Skalbarheten

 • Underhåll, service och
  support 

Vi på Vipetech har en lång erfarenhet av att automatisera processer och flöden med hjälp av RPA och hjälper din organisation att ta fram lösningar som är både användarvänliga och kostnadseffektiva. 

 
 

KOFAX RPA

Kofax RPA är en digital medarbetare som snabbt kan implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

Kofax RPA är en bransch ledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation som automatiserar affärsprocesser med hjälp av smarta programvarurobotar som körs sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Robotic Process Automation

RPA interagerar med ett företags applikationer eller datakällor för att utföra olika arbetsuppgifter. RPA kan automatisera alla manuella och repetitiva arbetsuppgifter som går att regel styra samt att den kan arbeta dygnet runt. Den digitala medarbetaren arbetar snabbare än en mänsklig medarbetare, levererar alltid 100% datakvalité, och frigör tid åt ett företags anställda som istället kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Kofax RPA integrationer

Kofax RPA interagerar med praktiskt taget alla äldre företagsapplikationer eller moderna affärssystem, webbplatser, portaler, databaser och innehåll (t.ex. PDF-, Excel-filer med flera). Data extraheras, bearbetas och skickas mellan applikationer, webbplatser, portaler och databaser, medan affärsregler och logik tillämpas genom hela arbetsflödet.

Kofax Total Agility

Förenkla era affärskritiska processer

Kofax Total Agility är en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt. Kofax Total Agility stöder informationsintensiva processer som en kund, leverantör eller intressent har med en organisation inom en rad branscher och affärsområden och som alla kännetecknas av en form av ärendehantering.

Kofax Total Agility

 • OPTIMERAD PROCESSHANTERING – Optimera era rutinmässiga  interna/externa processer för att öka effektiviteten, förbättra ledtiderna, effektivisera dokumenthanteringen och därmed öka kundnöjdheten.
   

 • BEHANDLING AV DOKUMENT – Kofax Total Agility har stöd för ”Multi Channel Capture”  vilket innebär att ni kan tolka, digitalisera, klassificera och extrahera data från alla möjliga typer av dokument och från ett flertal olika källor (print, e-post, formulär, foton, osv). 

 • FRÅN DOKUMENT TILL INFORMATION – Kofax Konverterar era dokument till information genom att klassificera och extrahera relevant data från både strukturerade och halvstrukturerade dokument. Data struktureras och valideras, vilket säkerställer snabbare hantering till en lägre kostnad.

 • KUNDKOMMUNIKATION – En snabbare och effektivare kommunikation med era kunder förbättrar kundupplevelsen. Kofax Total Agility gör det snabbt och enkelt för administratörer och användare att hantera all kommunikation med kunden i ett gränssnitt utan att viktiga moment glöms bort på vägen.

 • FLEXIBEL INTEGRATION – Kofax Total Agility erbjuder en rad inbyggda integrationer, webbtjänster och färdiga API-kopplingar som gör det möjligt för organisationer att snabbt och effektivt skapa kopplingar med externa parter och interna system. 

 
 

Samtidigt optimeras de interna affärsprocesserna med hjälp av avancerad ärendehantering, vilket gör det möjligt för organisationer att digitalisera hela ärendehanteringen.

Kofax Total Agility är ett verktyg som samlar och integrerar en stor del av Kofax produktsortiment i en komplett lösning för att orkestrera större flöden och processer. Kofax KTA ger er kontinuerligt minskade driftskostnader, intern kontroll, samt nöjda och lojala kunder. Med inbyggda lösningar inom dokumenttolkning, orkestrering, e-signatur, analysverktyg och påminnelsehantering så ger  Kofax Total Agility er ökade konkurrensfördelar och en skalbar lösning att växa med över tid.

 

I det intuitiva och anpassningsbara grafiska webbgränssnitten jobbar både både utvecklare och användare  och självklart kan man ni i gränssnittet övervaka och säkerställa att uppsatta  SLAer upprätthålls. Med hjälp av Artificiell intelligens och HITL (Human in the loop) förbättras hela tiden kvaliteten i den automatiserad processen.

COGNIGY CHATBOT

Att automatisera 40% av alla inkommande kundtjänstärenden utan att göra avkall på kvalitet har tidigare inte varit möjligt!

AI driven chatbotslösning

Genom att integrera en AI driven chatbotslösning mot bakomliggande verksamhetssystem kan den digitala medarbetaren med enkelhet besvara frågor kring fakturor, ordrar, allmän information men också supportera medarbetarna i den egna organisationen. 

För hur smidigt skulle det inte vara att felanmäla ett trasigt batteri till din dator via teams, där chatboten redan vet vilket batteri som ska beställas, och om ordern behöver attesteras via chef eller inte? HR-funktionen och payroll kan också dra nytta av en digital medarbetare. 

Frågor kring hur många semesterdagar man har kvar, ansöka om semester eller begära den senaste lönespecen är någonting som en chatbot idag klarar av att hantera.

 

Med bra handover-funktioner kan chatboten enkelt överföra en dialog antingen via röst eller text direkt till en medarbetare på rätt funktion. Vilket innebär att chatboten hjälper till där den kan, sänker kö- och väntetider samtidigt som den på ett smidigt sätt lämnar över till en kollega där det krävs.

Frågor kring hur många semesterdagar man har kvar, ansöka om semester eller begära den senaste lönespecen är någonting som en chatbot idag klarar av att hantera.

Med bra handover-funktioner kan chatboten enkelt överföra en dialog antingen via röst eller text direkt till en medarbetare på rätt funktion. Vilket innebär att chatboten hjälper till där den kan, sänker kö- och väntetider samtidigt som den på ett smidigt sätt lämnar över till en kollega där det krävs.

 • Jag hittar inte min senaste faktura!

 • Jag råkade beställa min order till fel adress, går det att ändra?

 • Hur ser priset ut för en olycksfallsförsäkring?

 • Önskar göra en reklamation

 • Kofax RPA ➔

  mjukvarurobot som implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

KOFAX RPA

Kofax RPA är en digital medarbetare som snabbt kan implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

Kofax RPA är en bransch ledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation som automatiserar affärsprocesser med hjälp av smarta programvarurobotar som körs sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Robotic Process Automation

RPA interagerar med ett företags applikationer eller datakällor för att utföra olika arbetsuppgifter. RPA kan automatisera alla manuella och repetitiva arbetsuppgifter som går att regel styra samt att den kan arbeta dygnet runt. Den digitala medarbetaren arbetar snabbare än en mänsklig medarbetare, levererar alltid 100% datakvalité, och frigör tid åt ett företags anställda som istället kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Kofax RPA integrationer

Kofax RPA interagerar med praktiskt taget alla äldre företagsapplikationer eller moderna affärssystem, webbplatser, portaler, databaser och innehåll (t.ex. PDF-, Excel-filer med flera). Data extraheras, bearbetas och skickas mellan applikationer, webbplatser, portaler och databaser, medan affärsregler och logik tillämpas genom hela arbetsflödet.

 • Uipath RPA ➔

  ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 

UIPATH RPA

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen erbjuder ett skalbart urval av inbyggda, anpassningsbara och delbara aktiviteter och arbeten med teknik ni redan använder tack vare djup integration med andra programvarutillämpningar. 

 

UiPath låter er också använda färdig AI-kompetens, källspecifik AI-kompetens från ekosystemet eller integrera er egen AI-kompetens med RPA. Dessa AI-kompetenser kan smidigt integreras i era automatiseringar med UiPaths dra-och-släpp-AI för att utöka RPA-potentialen och skapa optimerade heltäckande lösningar som matchar era behov.

UIPATH RPA-PLATTFORMEN

UiPath är en branschledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation.

Plattformen är uppbyggd med en arkitekturell enkelhet men ändå skalbar. UiPath fungerar lika bra i mindre lösningar för enstaka processer som i enterprise-implementationer med en mängd robotar och orkestreringsmöjligheter. 

 

Många företag och organisationer som använder UiPath prisar plattformen för sin öppenhet. UiPath utvecklar kontinuerligt sina produkter med lösningar som exempelvis Document Understanding och AI-robotar. Sammantaget, om du vill ha ett skalbart och flexibelt RPA-verktyg är UiPath en framtidssäkrad lösning som kan växa i samma takt som ditt bolag. 

 • Användarvänligt 

 • Systemoberoende 

 • Skalbarheten

 • Underhåll, service och
  support 

Vi på Vipetech har en lång erfarenhet av att automatisera processer och flöden med hjälp av RPA och hjälper din organisation att ta fram lösningar som är både användarvänliga och kostnadseffektiva. 

 
 
 • Kofax total agility (KTA) ➔

  en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt i företaget.

Kofax Total Agility

Förenkla era affärskritiska processer

Kofax Total Agility är en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt. Kofax Total Agility stöder informationsintensiva processer som en kund, leverantör eller intressent har med en organisation inom en rad branscher och affärsområden och som alla kännetecknas av en form av ärendehantering.

Kofax Total Agility

 • OPTIMERAD PROCESSHANTERING – Optimera era rutinmässiga  interna/externa processer för att öka effektiviteten, förbättra ledtiderna, effektivisera dokumenthanteringen och därmed öka kundnöjdheten.
   

 • BEHANDLING AV DOKUMENT – Kofax Total Agility har stöd för ”Multi Channel Capture”  vilket innebär att ni kan tolka, digitalisera, klassificera och extrahera data från alla möjliga typer av dokument och från ett flertal olika källor (print, e-post, formulär, foton, osv). 

 • FRÅN DOKUMENT TILL INFORMATION – Kofax Konverterar era dokument till information genom att klassificera och extrahera relevant data från både strukturerade och halvstrukturerade dokument. Data struktureras och valideras, vilket säkerställer snabbare hantering till en lägre kostnad.

 • KUNDKOMMUNIKATION – En snabbare och effektivare kommunikation med era kunder förbättrar kundupplevelsen. Kofax Total Agility gör det snabbt och enkelt för administratörer och användare att hantera all kommunikation med kunden i ett gränssnitt utan att viktiga moment glöms bort på vägen.

 • FLEXIBEL INTEGRATION – Kofax Total Agility erbjuder en rad inbyggda integrationer, webbtjänster och färdiga API-kopplingar som gör det möjligt för organisationer att snabbt och effektivt skapa kopplingar med externa parter och interna system. 

 
 

Samtidigt optimeras de interna affärsprocesserna med hjälp av avancerad ärendehantering, vilket gör det möjligt för organisationer att digitalisera hela ärendehanteringen.

Kofax Total Agility är ett verktyg som samlar och integrerar en stor del av Kofax produktsortiment i en komplett lösning för att orkestrera större flöden och processer. Kofax KTA ger er kontinuerligt minskade driftskostnader, intern kontroll, samt nöjda och lojala kunder. Med inbyggda lösningar inom dokumenttolkning, orkestrering, e-signatur, analysverktyg och påminnelsehantering så ger  Kofax Total Agility er ökade konkurrensfördelar och en skalbar lösning att växa med över tid.

 

I det intuitiva och anpassningsbara grafiska webbgränssnitten jobbar både både utvecklare och användare  och självklart kan man ni i gränssnittet övervaka och säkerställa att uppsatta  SLAer upprätthålls. Med hjälp av Artificiell intelligens och HITL (Human in the loop) förbättras hela tiden kvaliteten i den automatiserad processen.

 • Cognigy chatbot ➔

  hjälper dig att automatisera 40 procent av alla inkommande kundtjänstärenden utan att göra avkall på kvalitet.

COGNIGY CHATBOT

Att automatisera 40% av alla inkommande kundtjänstärenden utan att göra avkall på kvalitet har tidigare inte varit möjligt!

AI driven chatbotslösning

Genom att integrera en AI driven chatbotslösning mot bakomliggande verksamhetssystem kan den digitala medarbetaren med enkelhet besvara frågor kring fakturor, ordrar, allmän information men också supportera medarbetarna i den egna organisationen. 

För hur smidigt skulle det inte vara att felanmäla ett trasigt batteri till din dator via teams, där chatboten redan vet vilket batteri som ska beställas, och om ordern behöver attesteras via chef eller inte? HR-funktionen och payroll kan också dra nytta av en digital medarbetare. 

Frågor kring hur många semesterdagar man har kvar, ansöka om semester eller begära den senaste lönespecen är någonting som en chatbot idag klarar av att hantera.

 

Med bra handover-funktioner kan chatboten enkelt överföra en dialog antingen via röst eller text direkt till en medarbetare på rätt funktion. Vilket innebär att chatboten hjälper till där den kan, sänker kö- och väntetider samtidigt som den på ett smidigt sätt lämnar över till en kollega där det krävs.

Frågor kring hur många semesterdagar man har kvar, ansöka om semester eller begära den senaste lönespecen är någonting som en chatbot idag klarar av att hantera.

Med bra handover-funktioner kan chatboten enkelt överföra en dialog antingen via röst eller text direkt till en medarbetare på rätt funktion. Vilket innebär att chatboten hjälper till där den kan, sänker kö- och väntetider samtidigt som den på ett smidigt sätt lämnar över till en kollega där det krävs.

 • Jag hittar inte min senaste faktura!

 • Jag råkade beställa min order till fel adress, går det att ändra?

 • Hur ser priset ut för en olycksfallsförsäkring?

 • Önskar göra en reklamation

lösningar att kombinera med Robotic Process Automation

Chatbot

En chatbot är en programvara som används för att föra en online chattkonversation via text-till-text eller text-till-tal, som komplement till att ge direktkontakt med en levande mänsklig agent. Det finns en lång rad användningsområden för chatbot.

Läs mer ➔

AI – Artificiell intelligens

Artificiell intelligens, AI, är ett av IT-marknadens hetaste områden. Genom att kombineraasjälvlärande system med RPA tar vi den digitala medarbetaren till en helt ny nivå som stöd för verksamheten.

Läs mer ➔

 • Läs mer ➔
 • Läs mer ➔
Virtuella medarbetare, dygnet runt

En mjukvarurobot med rätt förutsättningar har funktioner som efterliknar mänsklig aktivitet. Samtidigt säkerställer den att företagets resurser och tjänster alltid finns ett klick bort - oavsett dag och tid på dygnet. På så vis behöver kunden aldrig vänta. 

Kundservice och support

En mjukvarurobot kan ta hand om rutinmässig kundservice. Den kan kommunicera med kunder vid rätt tillfälle och med rätt information, anpassat efter verksamheten. Den är tillgänglig dygnet runt, alla dagar om året, vilket säkerställer ständig och korrekt kommunikation gentemot kunderna. 

IT-tjänster i digital transformation

RPA automatiserar arbetsprocesser på ett intelligent sätt. Genom att nyttja plattformens möjligheter och orkestrera affärsprocesser elimineras rutinmässiga uppgifter och skapar tid för företagets övriga medarbetare att jobba med exempelvis utveckling och innovation. 

Optimerade kundupplevelser vid e-handel

Med en mjukvarurobot kan du skapa en dialog med kunden i samband med e-handel och hålla konversationen igång genom hela kundresan. Oavsett tid på dygnet. 

Förenkla HR-tjänster

Genom att automatisera helpdesk, support och on-boarding inom företagets HR-tjänster får företaget en modern och synkroniserad rekryteringsprocess. Upplevelsen förbättras för de sökande och nyanställda får en komplett start på arbetsplatsen.  

Personifieradinteraktion

Genom att nyttja kontaktprofiler och användarinformation samt identifiera karaktärsdrag kan RPA skapa och driva personifierade konversationer med kunder. Med hjälp av AI, artificiell intelligens, och en chatbot möjliggörs kommunikationen bli lika verklig som om en riktig människa hade suttit vid tangenterna. 

Interaktiva trans­aktionsprocesser

Med hjälp av RPA kan vi automatisera dialoger efter design av affärsprocesser i plattformens grafiska gränssnitt. 

Vad är AI?

Artificiell intelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människans naturliga intelligens. AI tar till sig olika kognitiva funktioner, som förmågan att lära sig rutinmässiga uppgifter utantill, förstå olika språk, lösa problem, planera en sekvens av flera handlingar samt att generalisera. AI kan tillämpas på bland annat maskininlärning, chatbotar och business intelligence. 

När det kommer till RPA och effektivisering av ett företags rutinmässiga arbetsprocesser, hjälper AI till att förbättra automatiseringen ytterligare. Därigenom kan företag identifiera nya möjligheter, minska kostnader och förbättra produktivitet. Man kan beskriva det som att AI är hjärnan, och RPA händerna. Med andra ord så kan kombinationen av de två utveckla en mjukvarurobot som kan utföra komplexa uppgifter på ett felfritt sätt för ditt företags räkning.  

Vill du veta mer om RPA eller hur du kommer igång?

Tveka inte att höra av dig!

Boka demo

08-410 956 90

från 08:00 – 17:00