EDI & E-FAKTURA

EDI – Elektroniska affärsprocesser

Ett sätt att smidigt utbyta och överföra elektronisk information mellan två parter.

Kontakta
oss

 • Varför edi & e-faktura ➔
 • Vad vi kan hjälpa dig med ➔
 • PRODUKTER edi & e-faktura ➔

EDI & E-FAKTURA:

Därför ska ditt företag använda EDI

EDI, Electronic Data Inchange, är en metod för att överföra information elektroniskt. I de allra flesta fall rör det sig om att två parter som smidigt vill utbyta information i en affärsprocess. Det kan röra fakturor, orderbekräftelser, leveransdokument, inköpsorder och ordersvar. 

 

EDI är en uppdaterad, mer välstrukturerad version av en PDF-faktura. Organisationer i offentlig verksamhet hänvisar numera till EDI, eller e-faktura, som det också kallas. Och användarna kommer bara bli fler. Fördelen med att skicka information via EDI är att formatet kan läsas av direkt av ett system. Poängen är således att informationen inte behöver tolkas manuellt eller via ett extra steg, det sker automatiskt med EDI. 

Fem fördelar med EDI

 1. Du slipper onödiga kostnader, för bland annat porto, papper och kuvert.
 2. Informationen når dig och din motpart snabbare, i det format som kunden önskar. Du kan därmed också få betalt snabbare.
 3. Du minskar medarbetarnas administrativa börda, skapar effektivitet internt samt minimerar risken för fel i fakturor, order och orderbekräftelser.
 4. Färre transporter, vilket är både kostnadseffektivt och mer miljövänligt.
 5. Det är lättare att göra felsökningar och stämma av betalningar. Företaget kan således på ett enklare sätt upptäcka avvikelser i ett ordersvar på en beställning som lagts.

KUNDCASE: ALMONDY

Almondy valde RPA och Vipetech för att automatisera sina arbetsprocesser.

Hos Almondy i Torslanda utanför Göteborg tillverkas dagligen cirka 80 000 desserter och tårtor. – Vi har en modern produktionsanläggning som nyligen genomgått ett teknikskifte och nu var det dags även för administrationen att ta nästa steg in i framtiden, säger Fredrik Börjesson.

Så här kan vi hjälpa dig

Så gynnas företaget av EDI

I Norden och i världen finns det olika nätverk som kopplar ihop köpare och säljare, för att dessa parter enklare ska kunna kommunicera med varandra. Det finns regelverk över hur detta ska gå till och genom att låta oss på Vipetech introducera och underhålla ett sådant system för er säkerställer ni regelefterlevnad och ett effektivt flöde. 

 

PEPPOL, Pan-European Public Procurement On-Line, är ett standardiserat format för att utbyta elektroniska dokument både inom och utanför EU:s gränser. Sedan april 2019 är det ett krav inom den offentliga sektorn att kunna ta emot dokument i formatet Peppol, och sedan systemet är skapat för att förenkla e-handel kommer användarna att bli allt fler – snabbt. Systemet är således öppet för alla och snart etablerat i hela Europa. 

Det här är Peppol

 • Gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen, som prislista, order och faktura.
 • Gemensam elektronisk kommunikation för att överföra meddelanden mellan affärspartners lösningar.
 • Gemensamma register som gör det lätt att hitta affärspartners som är anslutna till Peppol, där det också framgår på vilket sätt man kan e-handla med dem.
 • Gemensamma regler för samverkan mellan affärspartners och deras respektive operatörer. Reglerna gäller för både servicenivåer och affärsmodeller.
 • En organisation på europeisk nivå med regional förankring som utvecklar, förvaltar och ger stöd i Peppol-relaterade frågor.

 

Köpare och säljare ansluter sig till Peppol-nätverket med hjälp av accesspunkter, tilldelas ett Peppol-ID och kan sedan hittas via sin unika elektroniska adress. Accesspunkterna använder en sökfunktion som heter SML, Service Metadata Locator. Sökningen sker i flera olika register som är utspridda över Peppol-nätverket. Dessa register kallas SMP, Service Metadata Publishing.

 

 • Addoro ➔

  En av marknadens ledande digitala kommunikationskanaler som används för att ersätta fysiska försändelser och reklamutskick till kunder.

 • Kofax Invoice Portal ➔

  Vertyget förenklar hantering av e-fakturor och har en enkel process för att komma igång.

 • Peppol nätverket ➔

  Standardiserar och förenklar handelsutbyte i Europa.

ADDORO

Alla företag behöver idag någon form av kommunikationsplattform som möjliggör utskick av fakturor och annan viktig information.

Under många år har fysiska försändelser med tillhörande porto varit det vanligaste sättet för företag att nå ut med kommunikation till sina kunder. I takt med en växande digitalisering har nya digitala kommunikationskanaler vuxit fram och tagit över allt mer. Addoro är en av de ledande aktörerna inom detta.

 

Den digitala kommunikationen växer organiskt och den fysisk kommunikation sjunker. Idag pratar man om betydelsen av slutkundens mottagarmakt vilket betyder att det är viktigt att som företag ha stöd för alla relevanta utkanaler på marknaden när man ska nå ut till sina kunder. Det är därför Addoro har tagit fram sin smidiga och molnbaserade tjänst.

MOLNBASERAT

Med Addoros molnbaserade tjänst har företag möjlighet att leverera sina utskick till rätt kund, i rätt tid och i rätt kanal.

Tjänsten stödjer alla kanaler som konsumenter idag använder, både digitalt och fysiskt. 

 

Addoro digitaliserar företags kommunikationsflöde enkelt och överskådligt. Som kund till Addoro skickar man in filer i strukturerat format och i gränssnittet sätter man upp önskad priortieringsordning på utvalda kanaler som man erbjuder till sina kunder. Det är också möjligt att personalisera utskicken efter kundgrupper. Till denna molnbaserade tjänst erbjuder Addoro även ett e-arkiv där samtliga utskick sparas ner, tryggt och säkert.

Addoro erbjuder även fysiska försändelser med porto från 21 gram samt nedan digitala kanaler:

 
 • Kivra

 • E-faktura B2C/ B2B till Internetbank (CTD)

 • E-post

 • PEPPOL & Svefaktura

 • Printade försändelser med Swish QR-kod

 • E-arkiv

Filer i strukturerat format från samtliga system kan skickas till Addoro men Addoro har även färdiga integrationer mot nedan system:

 • Vitec Hyra
 • Incit Expand
 • Momentum PM5
 • Unit4 Property Management
 • Jeeves
 • Movex
 • EG Utility
 • Vera

Kofax Invoice Portal

Vertyget förenklar hantering av e-fakturor och har en enkel process för att komma igång.

Med hjälp av Kofax Invoice Portal kan ni förenkla er hantering av e-fakturor oavsett om det handlar om leverantörsfaktura eller kundfaktura. Kofax hanterar de format som både köpare och leverantörer vill ha och konverterar dem till lämpligt format. Verktyget skickar dem därefter automatiskt till rätt mottagare vilket minskar manuellt arbete och risken för felhantering. Dessutom erbjuds du som kund möjlighet att spara tid och pengar med en enkel onboarding-process. Kofax har samtrafik och roaming avtal med etablerade leverantörer på marknaden samt certifierade kopplingar mot publika nätverk såsom PEPPOL.

 

Vill du veta mer om hur hjälper våra kunder med automatisering för bättre effektivitet och kontroll? Kontakta oss för offert och demonstration.

Peppol nätverket

Standardiserar och förenklar handelsutbyte i Europa.

Peppol – Pan-European public procurement online är ett europeiskt initiativ för att standardisera och förenkla handelsutbyte mellan parter. Det drivs framförallt av offentliga sektorn, men blir mer och mer en defacto-standard på marknaden. Peppol är ett publikt nätverk som kan nås direkt mellan parter samt via operatörer. Vi hjälper dig att komma igång och vidare med de meddelanden och affärstransaktioner som du vill utbyta med dina handelspartners

Vill du veta mer om hur hjälper våra kunder med automatisering för bättre effektivitet och kontroll? Kontakta oss för offert och demonstration.

 • Addoro ➔

  En av marknadens ledande digitala kommunikationskanaler som används för att ersätta fysiska försändelser och reklamutskick till kunder.

ADDORO

Alla företag behöver idag någon form av kommunikationsplattform som möjliggör utskick av fakturor och annan viktig information.

Under många år har fysiska försändelser med tillhörande porto varit det vanligaste sättet för företag att nå ut med kommunikation till sina kunder. I takt med en växande digitalisering har nya digitala kommunikationskanaler vuxit fram och tagit över allt mer. Addoro är en av de ledande aktörerna inom detta.

 

Den digitala kommunikationen växer organiskt och den fysisk kommunikation sjunker. Idag pratar man om betydelsen av slutkundens mottagarmakt vilket betyder att det är viktigt att som företag ha stöd för alla relevanta utkanaler på marknaden när man ska nå ut till sina kunder. Det är därför Addoro har tagit fram sin smidiga och molnbaserade tjänst.

MOLNBASERAT

Med Addoros molnbaserade tjänst har företag möjlighet att leverera sina utskick till rätt kund, i rätt tid och i rätt kanal.

Tjänsten stödjer alla kanaler som konsumenter idag använder, både digitalt och fysiskt. 

 

Addoro digitaliserar företags kommunikationsflöde enkelt och överskådligt. Som kund till Addoro skickar man in filer i strukturerat format och i gränssnittet sätter man upp önskad priortieringsordning på utvalda kanaler som man erbjuder till sina kunder. Det är också möjligt att personalisera utskicken efter kundgrupper. Till denna molnbaserade tjänst erbjuder Addoro även ett e-arkiv där samtliga utskick sparas ner, tryggt och säkert.

Addoro erbjuder även fysiska försändelser med porto från 21 gram samt nedan digitala kanaler:

 
 • Kivra

 • E-faktura B2C/ B2B till Internetbank (CTD)

 • E-post

 • PEPPOL & Svefaktura

 • Printade försändelser med Swish QR-kod

 • E-arkiv

Filer i strukturerat format från samtliga system kan skickas till Addoro men Addoro har även färdiga integrationer mot nedan system:

 • Vitec Hyra
 • Incit Expand
 • Momentum PM5
 • Unit4 Property Management
 • Jeeves
 • Movex
 • EG Utility
 • Vera
 • Kofax Invoice Portal ➔

  Vertyget förenklar hantering av e-fakturor och har en enkel process för att komma igång.

Kofax Invoice Portal

Vertyget förenklar hantering av e-fakturor och har en enkel process för att komma igång.

Med hjälp av Kofax Invoice Portal kan ni förenkla er hantering av e-fakturor oavsett om det handlar om leverantörsfaktura eller kundfaktura. Kofax hanterar de format som både köpare och leverantörer vill ha och konverterar dem till lämpligt format. Verktyget skickar dem därefter automatiskt till rätt mottagare vilket minskar manuellt arbete och risken för felhantering. Dessutom erbjuds du som kund möjlighet att spara tid och pengar med en enkel onboarding-process. Kofax har samtrafik och roaming avtal med etablerade leverantörer på marknaden samt certifierade kopplingar mot publika nätverk såsom PEPPOL.

 

Vill du veta mer om hur hjälper våra kunder med automatisering för bättre effektivitet och kontroll? Kontakta oss för offert och demonstration.

 • Peppol nätverket ➔

  Standardiserar och förenklar handelsutbyte i Europa.

Peppol nätverket

Standardiserar och förenklar handelsutbyte i Europa.

Peppol – Pan-European public procurement online är ett europeiskt initiativ för att standardisera och förenkla handelsutbyte mellan parter. Det drivs framförallt av offentliga sektorn, men blir mer och mer en defacto-standard på marknaden. Peppol är ett publikt nätverk som kan nås direkt mellan parter samt via operatörer. Vi hjälper dig att komma igång och vidare med de meddelanden och affärstransaktioner som du vill utbyta med dina handelspartners

Vill du veta mer om hur hjälper våra kunder med automatisering för bättre effektivitet och kontroll? Kontakta oss för offert och demonstration.

 • Varför edi & e-faktura ➔
 • Vad vi kan hjälpa dig med ➔
 • PRODUKTER FÖR EDI & E-FAKTURA ➔

Öka säkerheten:

Elektronisk signatur och identifiering

E-signering och e-identifiering är ett effektivt sätt att arbeta, om förutsättningarna för användningen är både säkra och enkla. Vipetech säljer därför nyckelfärdiga lösningar för elektroniska signaturer och elektronisk identifiering. Våra e-legitimationer ökar säkerheten genom hela dokumenthanteringen och gör hela processen mer effektiv. De är enkla att använda samt smidiga att implementera.

Vår partner är en ledande SaaS-leverantör inom digitala signaturer och elektronisk identifiering. De har kunder över hela Norden och internationellt, samt har säkerhet som en bärande del av sitt DNA. Produktleverantören är certifierad i enlighet med ISO 27001, en internationell standard för informationssäkerhet.

KUNDCASE: ALMONDY

Almondy valde RPA och Vipetech för att automatisera sina arbetsprocesser.

Hos Almondy i Torslanda utanför Göteborg tillverkas dagligen cirka 80 000 desserter och tårtor. – Vi har en modern produktionsanläggning som nyligen genomgått ett teknikskifte och nu var det dags även för administrationen att ta nästa steg in i framtiden, säger Fredrik Börjesson.

Så här kan vi hjälpa dig