EDI & E-FAKTURA

EDI – Elektroniska affärsprocesser

Ett sätt att smidigt utbyta och överföra elektronisk information mellan två parter.

Tips

 • Välj en lösning som täcker in hela ert behov! Oftast kommer en förfrågan från en viktig kund som önskar att ni ska skicka EDI till dem. Men innan ni tar in en lösning bara för att lösa behovet som uppstod för den kunden, fundera vilka andra kunder och leverantörer ni skulle kunna skicka till och ta emot EDI från.

 • Om möjligt, välj en molnlösning! Försök också att välja en leverantör som kan leverera en molnlösning till er. Med det, kan ni snabbare göra ändringar och det utan påverkan på den dagliga driften. Ni kommer då vara förberedda på att snabbt kunna hantera förändringar och ökad efterfrågan.

 

 • Planera för hur ni ska få in kunder och leverantörer som inte kan skicka EDI idag! Välj en lösning som även möjliggör för dessa att skicka EDI till er för att minska administrationen.

 • Planera för framtiden. Välj en lösning som är framtidssäkrad och som kan täcka in framtida behov.

 • Välj en partner med erfaret bra support som både känner er verksamhet och lyssnar till era behov.
 • Undvik manuell handpåläggning, det öppnar upp för fel. Låt systemet skicka tillbaka meddelandet till avsändaren om information saknas.

 

 • Lyft blicken från att bara hantera order eller faktura. Fundera på alla affärsmeddelanden och hur ni kan optimera hela flödet.

 

 • Säkerställ att er leverantör gör ordentliga testar innan ni går live.

 

 • Avsätt budget och resurser för projektet så att ni får ut så mycket som möjligt av lösningen.

 

 • Använd er av standardformat så långt det går. Gärna Peppol.

Kontakta
oss

EDI & E-FAKTURA:

Därför ska ditt företag använda EDI

EDI, Electronic Data Inchange, är en metod för att överföra information elektroniskt. I de allra flesta fall rör det sig om att två parter som smidigt vill utbyta information i en affärsprocess. Det kan röra fakturor, orderbekräftelser, leveransdokument, inköpsorder och ordersvar. 

 

EDI är en uppdaterad, mer välstrukturerad version av en PDF-faktura. Organisationer i offentlig verksamhet hänvisar numera till EDI, eller e-faktura, som det också kallas. Och användarna kommer bara bli fler. Fördelen med att skicka information via EDI är att formatet kan läsas av direkt av ett system. Poängen är således att informationen inte behöver tolkas manuellt eller via ett extra steg, det sker automatiskt med EDI. 

Fem fördelar med EDI

 1. Du slipper onödiga kostnader, för bland annat porto, papper och kuvert.
 2. Informationen når dig och din motpart snabbare, i det format som kunden önskar. Du kan därmed också få betalt snabbare.
 3. Du minskar medarbetarnas administrativa börda, skapar effektivitet internt samt minimerar risken för fel i fakturor, order och orderbekräftelser.
 4. Färre transporter, vilket är både kostnadseffektivt och mer miljövänligt.
 5. Det är lättare att göra felsökningar och stämma av betalningar. Företaget kan således på ett enklare sätt upptäcka avvikelser i ett ordersvar på en beställning som lagts.

KUNDCASE: ALMONDY

Almondy valde RPA och Vipetech för att automatisera sina arbetsprocesser.

Hos Almondy i Torslanda utanför Göteborg tillverkas dagligen cirka 80 000 desserter och tårtor. – Vi har en modern produktionsanläggning som nyligen genomgått ett teknikskifte och nu var det dags även för administrationen att ta nästa steg in i framtiden, säger Fredrik Börjesson.

Så här kan vi hjälpa dig

Så gynnas företaget av EDI

I Norden och i världen finns det olika nätverk som kopplar ihop köpare och säljare, för att dessa parter enklare ska kunna kommunicera med varandra. Det finns regelverk över hur detta ska gå till och genom att låta oss på Vipetech introducera och underhålla ett sådant system för er säkerställer ni regelefterlevnad och ett effektivt flöde. 

 

PEPPOL, Pan-European Public Procurement On-Line, är ett standardiserat format för att utbyta elektroniska dokument både inom och utanför EU:s gränser. Sedan april 2019 är det ett krav inom den offentliga sektorn att kunna ta emot dokument i formatet Peppol, och sedan systemet är skapat för att förenkla e-handel kommer användarna att bli allt fler – snabbt. Systemet är således öppet för alla och snart etablerat i hela Europa. 

Det här är Peppol

 • Gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen, som prislista, order och faktura.
 • Gemensam elektronisk kommunikation för att överföra meddelanden mellan affärspartners lösningar.
 • Gemensamma register som gör det lätt att hitta affärspartners som är anslutna till Peppol, där det också framgår på vilket sätt man kan e-handla med dem.
 • Gemensamma regler för samverkan mellan affärspartners och deras respektive operatörer. Reglerna gäller för både servicenivåer och affärsmodeller.
 • En organisation på europeisk nivå med regional förankring som utvecklar, förvaltar och ger stöd i Peppol-relaterade frågor.

 

Köpare och säljare ansluter sig till Peppol-nätverket med hjälp av accesspunkter, tilldelas ett Peppol-ID och kan sedan hittas via sin unika elektroniska adress. Accesspunkterna använder en sökfunktion som heter SML, Service Metadata Locator. Sökningen sker i flera olika register som är utspridda över Peppol-nätverket. Dessa register kallas SMP, Service Metadata Publishing.

 

Logiq

Ett av Nordens ledande handelsnätverk för utväxling av dokument mellan företag

Logiq är ett av Nordens ledande digitala handelsnätverk för utväxling av handelsdokument mellan företag. Tack vare den, kan vi effektivisera den digitala kommunikationen företag emellan. Dessutom tillåter den oss att erbjuda full support och processer för alla olika dokumenttyper. Produkten effektiviserar idag den digitala kommunikationen för mer än 5000 kunder på den nordiska marknaden. Dessutom utvecklas tjänsten kontinuerligt för att ytterligare öka värdet vi ger till våra kunder.

 

För att säkra distributionen av affärsdokument levererar vi via flera kanaler och slår dynamiskt mot olika register. På så vis kan vi alltid kontrollera vilka mottagare som kan ta emot dokument elektroniskt. För dig innebär det att vi kan nå ut till alla – både kunder och leverantörer, oavsett format. Om fakturan inte kan skickas via Peppol eller EDI så ser vi till att den i stället kommer fram i bästa möjliga kanal, och vi utgår ifrån vad som är billigast och smidigast för dig.

 

Logiq anpassar formatet, så att du alltid skickar en korrekt version.

ADDORO

Alla företag behöver idag någon form av kommunikationsplattform som möjliggör utskick av fakturor och annan viktig information.

Under många år har fysiska försändelser med tillhörande porto varit det vanligaste sättet för företag att nå ut med kommunikation till sina kunder. I takt med en växande digitalisering har nya digitala kommunikationskanaler vuxit fram och tagit över allt mer. Addoro är en av de ledande aktörerna inom detta.

 

Den digitala kommunikationen växer organiskt och den fysisk kommunikation sjunker. Idag pratar man om betydelsen av slutkundens mottagarmakt vilket betyder att det är viktigt att som företag ha stöd för alla relevanta utkanaler på marknaden när man ska nå ut till sina kunder. Det är därför Addoro har tagit fram sin smidiga och molnbaserade tjänst.

MOLNBASERAT

Med Addoros molnbaserade tjänst har företag möjlighet att leverera sina utskick till rätt kund, i rätt tid och i rätt kanal.

Tjänsten stödjer alla kanaler som konsumenter idag använder, både digitalt och fysiskt. 

 

Addoro digitaliserar företags kommunikationsflöde enkelt och överskådligt. Som kund till Addoro skickar man in filer i strukturerat format och i gränssnittet sätter man upp önskad priortieringsordning på utvalda kanaler som man erbjuder till sina kunder. Det är också möjligt att personalisera utskicken efter kundgrupper. Till denna molnbaserade tjänst erbjuder Addoro även ett e-arkiv där samtliga utskick sparas ner, tryggt och säkert.

Addoro erbjuder även fysiska försändelser med porto från 21 gram samt nedan digitala kanaler:

 
 • Kivra

 • E-faktura B2C/ B2B till Internetbank (CTD)

 • E-post

 • PEPPOL & Svefaktura

 • Printade försändelser med Swish QR-kod

 • E-arkiv

Filer i strukturerat format från samtliga system kan skickas till Addoro men Addoro har även färdiga integrationer mot nedan system:

 • Vitec Hyra
 • Incit Expand
 • Momentum PM5
 • Unit4 Property Management
 • Jeeves
 • Movex
 • EG Utility
 • Vera

Kofax Invoice Portal

Vertyget förenklar hantering av e-fakturor och har en enkel process för att komma igång.

Med hjälp av Kofax Invoice Portal kan ni förenkla er hantering av e-fakturor oavsett om det handlar om leverantörsfaktura eller kundfaktura. Kofax hanterar de format som både köpare och leverantörer vill ha och konverterar dem till lämpligt format. Verktyget skickar dem därefter automatiskt till rätt mottagare vilket minskar manuellt arbete och risken för felhantering. Dessutom erbjuds du som kund möjlighet att spara tid och pengar med en enkel onboarding-process. Kofax har samtrafik och roaming avtal med etablerade leverantörer på marknaden samt certifierade kopplingar mot publika nätverk såsom PEPPOL.

 

Vill du veta mer om hur hjälper våra kunder med automatisering för bättre effektivitet och kontroll? Kontakta oss för offert och demonstration.

Peppol nätverket

Standardiserar och förenklar handelsutbyte i Europa.

Peppol – Pan-European public procurement online är ett europeiskt initiativ för att standardisera och förenkla handelsutbyte mellan parter. Det drivs framförallt av offentliga sektorn, men blir mer och mer en defacto-standard på marknaden. Peppol är ett publikt nätverk som kan nås direkt mellan parter samt via operatörer. Vi hjälper dig att komma igång och vidare med de meddelanden och affärstransaktioner som du vill utbyta med dina handelspartners

Vill du veta mer om hur hjälper våra kunder med automatisering för bättre effektivitet och kontroll? Kontakta oss för offert och demonstration.

Logiq

Ett av Nordens ledande handelsnätverk för utväxling av dokument mellan företag

Logiq är ett av Nordens ledande digitala handelsnätverk för utväxling av handelsdokument mellan företag. Tack vare den, kan vi effektivisera den digitala kommunikationen företag emellan. Dessutom tillåter den oss att erbjuda full support och processer för alla olika dokumenttyper. Produkten effektiviserar idag den digitala kommunikationen för mer än 5000 kunder på den nordiska marknaden. Dessutom utvecklas tjänsten kontinuerligt för att ytterligare öka värdet vi ger till våra kunder.

 

För att säkra distributionen av affärsdokument levererar vi via flera kanaler och slår dynamiskt mot olika register. På så vis kan vi alltid kontrollera vilka mottagare som kan ta emot dokument elektroniskt. För dig innebär det att vi kan nå ut till alla – både kunder och leverantörer, oavsett format. Om fakturan inte kan skickas via Peppol eller EDI så ser vi till att den i stället kommer fram i bästa möjliga kanal, och vi utgår ifrån vad som är billigast och smidigast för dig.

 

Logiq anpassar formatet, så att du alltid skickar en korrekt version.

ADDORO

Alla företag behöver idag någon form av kommunikationsplattform som möjliggör utskick av fakturor och annan viktig information.

Under många år har fysiska försändelser med tillhörande porto varit det vanligaste sättet för företag att nå ut med kommunikation till sina kunder. I takt med en växande digitalisering har nya digitala kommunikationskanaler vuxit fram och tagit över allt mer. Addoro är en av de ledande aktörerna inom detta.

 

Den digitala kommunikationen växer organiskt och den fysisk kommunikation sjunker. Idag pratar man om betydelsen av slutkundens mottagarmakt vilket betyder att det är viktigt att som företag ha stöd för alla relevanta utkanaler på marknaden när man ska nå ut till sina kunder. Det är därför Addoro har tagit fram sin smidiga och molnbaserade tjänst.

MOLNBASERAT

Med Addoros molnbaserade tjänst har företag möjlighet att leverera sina utskick till rätt kund, i rätt tid och i rätt kanal.

Tjänsten stödjer alla kanaler som konsumenter idag använder, både digitalt och fysiskt. 

 

Addoro digitaliserar företags kommunikationsflöde enkelt och överskådligt. Som kund till Addoro skickar man in filer i strukturerat format och i gränssnittet sätter man upp önskad priortieringsordning på utvalda kanaler som man erbjuder till sina kunder. Det är också möjligt att personalisera utskicken efter kundgrupper. Till denna molnbaserade tjänst erbjuder Addoro även ett e-arkiv där samtliga utskick sparas ner, tryggt och säkert.

Addoro erbjuder även fysiska försändelser med porto från 21 gram samt nedan digitala kanaler:

 
 • Kivra

 • E-faktura B2C/ B2B till Internetbank (CTD)

 • E-post

 • PEPPOL & Svefaktura

 • Printade försändelser med Swish QR-kod

 • E-arkiv

Filer i strukturerat format från samtliga system kan skickas till Addoro men Addoro har även färdiga integrationer mot nedan system:

 • Vitec Hyra
 • Incit Expand
 • Momentum PM5
 • Unit4 Property Management
 • Jeeves
 • Movex
 • EG Utility
 • Vera

Kofax Invoice Portal

Vertyget förenklar hantering av e-fakturor och har en enkel process för att komma igång.

Med hjälp av Kofax Invoice Portal kan ni förenkla er hantering av e-fakturor oavsett om det handlar om leverantörsfaktura eller kundfaktura. Kofax hanterar de format som både köpare och leverantörer vill ha och konverterar dem till lämpligt format. Verktyget skickar dem därefter automatiskt till rätt mottagare vilket minskar manuellt arbete och risken för felhantering. Dessutom erbjuds du som kund möjlighet att spara tid och pengar med en enkel onboarding-process. Kofax har samtrafik och roaming avtal med etablerade leverantörer på marknaden samt certifierade kopplingar mot publika nätverk såsom PEPPOL.

 

Vill du veta mer om hur hjälper våra kunder med automatisering för bättre effektivitet och kontroll? Kontakta oss för offert och demonstration.

Peppol nätverket

Standardiserar och förenklar handelsutbyte i Europa.

Peppol – Pan-European public procurement online är ett europeiskt initiativ för att standardisera och förenkla handelsutbyte mellan parter. Det drivs framförallt av offentliga sektorn, men blir mer och mer en defacto-standard på marknaden. Peppol är ett publikt nätverk som kan nås direkt mellan parter samt via operatörer. Vi hjälper dig att komma igång och vidare med de meddelanden och affärstransaktioner som du vill utbyta med dina handelspartners

Vill du veta mer om hur hjälper våra kunder med automatisering för bättre effektivitet och kontroll? Kontakta oss för offert och demonstration.

Öka säkerheten:

Elektronisk signatur och identifiering

E-signering och e-identifiering är ett effektivt sätt att arbeta, om förutsättningarna för användningen är både säkra och enkla. Vipetech säljer därför nyckelfärdiga lösningar för elektroniska signaturer och elektronisk identifiering. Våra e-legitimationer ökar säkerheten genom hela dokumenthanteringen och gör hela processen mer effektiv. De är enkla att använda samt smidiga att implementera.

Vår partner är en ledande SaaS-leverantör inom digitala signaturer och elektronisk identifiering. De har kunder över hela Norden och internationellt, samt har säkerhet som en bärande del av sitt DNA. Produktleverantören är certifierad i enlighet med ISO 27001, en internationell standard för informationssäkerhet.

KUNDCASE: ALMONDY

Almondy valde RPA och Vipetech för att automatisera sina arbetsprocesser.

Hos Almondy i Torslanda utanför Göteborg tillverkas dagligen cirka 80 000 desserter och tårtor. – Vi har en modern produktionsanläggning som nyligen genomgått ett teknikskifte och nu var det dags även för administrationen att ta nästa steg in i framtiden, säger Fredrik Börjesson.

Så här kan vi hjälpa dig

Så gynnas företaget av EDI

I Norden och i världen finns det olika nätverk som kopplar ihop köpare och säljare, för att dessa parter enklare ska kunna kommunicera med varandra. Det finns regelverk över hur detta ska gå till och genom att låta oss på Vipetech introducera och underhålla ett sådant system för er säkerställer ni regelefterlevnad och ett effektivt flöde. 

 

PEPPOL, Pan-European Public Procurement On-Line, är ett standardiserat format för att utbyta elektroniska dokument både inom och utanför EU:s gränser. Sedan april 2019 är det ett krav inom den offentliga sektorn att kunna ta emot dokument i formatet Peppol, och sedan systemet är skapat för att förenkla e-handel kommer användarna att bli allt fler – snabbt. Systemet är således öppet för alla och snart etablerat i hela Europa. 

Det här är Peppol

 • Gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen, som prislista, order och faktura.
 • Gemensam elektronisk kommunikation för att överföra meddelanden mellan affärspartners lösningar.
 • Gemensamma register som gör det lätt att hitta affärspartners som är anslutna till Peppol, där det också framgår på vilket sätt man kan e-handla med dem.
 • Gemensamma regler för samverkan mellan affärspartners och deras respektive operatörer. Reglerna gäller för både servicenivåer och affärsmodeller.
 • En organisation på europeisk nivå med regional förankring som utvecklar, förvaltar och ger stöd i Peppol-relaterade frågor.

 

Köpare och säljare ansluter sig till Peppol-nätverket med hjälp av accesspunkter, tilldelas ett Peppol-ID och kan sedan hittas via sin unika elektroniska adress. Accesspunkterna använder en sökfunktion som heter SML, Service Metadata Locator. Sökningen sker i flera olika register som är utspridda över Peppol-nätverket. Dessa register kallas SMP, Service Metadata Publishing.

 

Assently

Assently är en produkt för e-signering och e-identifiering

En ISO-certifierad produkt som erbjuder digital signering och e-identifikation som behöver vara juridiskt bindande.

Kofax Total Agility

En plattform för affärskritiska processer.

Kofax Total Agility är en plattform som omvandlar och förenklar affärskritiska processer med era kunder och/eller internt i företaget.

Assently

Assently är en produkt för e-signering och e-identifiering

En ISO-certifierad produkt som erbjuder digital signering och e-identifikation som behöver vara juridiskt bindande.

KOFAX RPA

Kofax RPA är en digital medarbetare som snabbt kan implementeras för att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter.

Kofax RPA är en bransch ledande plattformsleverantör inom Robotic Process Automation som automatiserar affärsprocesser med hjälp av smarta programvarurobotar som körs sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet.

Robotic Process Automation

RPA interagerar med ett företags applikationer eller datakällor för att utföra olika arbetsuppgifter. RPA kan automatisera alla manuella och repetitiva arbetsuppgifter som går att regel styra samt att den kan arbeta dygnet runt. Den digitala medarbetaren arbetar snabbare än en mänsklig medarbetare, levererar alltid 100% datakvalité, och frigör tid åt ett företags anställda som istället kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Kofax RPA integrationer

Kofax RPA interagerar med praktiskt taget alla äldre företagsapplikationer eller moderna affärssystem, webbplatser, portaler, databaser och innehåll (t.ex. PDF-, Excel-filer med flera). Data extraheras, bearbetas och skickas mellan applikationer, webbplatser, portaler och databaser, medan affärsregler och logik tillämpas genom hela arbetsflödet.

Vill du veta mer om EDI & e-faktura eller hur du kommer igång?

Tveka inte att höra av dig!

LÄR DIG MER OM
VÅRA LÖSNINGAR

I en personlig och kostnadsfri demonstration utgår vi från dina behov för att visa hur våra lösningar kan bidra till utveckling av ditt företag.

Välkommen att ta kontakt

Ring 010-265 75 50 från 08:00 - 17:00
Maila på info@vipetech.com

Hämta tips som PDF

Robotic Process Automation ➔

RPA gör ditt företags rutinmässiga, administrativa uppgifter och frigör tid som istället kan användas till utveckling och tillväxt.

Ett sätt att smidigt utbyta och överföra elektronisk information mellan två parter.

Dokumenttolkning ➔

Informationen kan komma på olika medier såsom papper, pdf, XML eller annan input.

Utbildning ➔

Vi erbjuder anpassade utbildningar kring de tjänster vi erbjuder för att du ska känna dig trygg i att hantera dem.  

Konsulttjänster ➔

Med hjälp av konsulter anpassar vi vårt stöd efter dina behov och hjälper dig på just det sätt som du behöver. 

Support ➔

Via vår egen supportportal erbjuder vi hjälp och handledning om du behöver hantera problem eller frågeställningar. 

Nyheter ➔

Ta del av det senaste från vår värld. Här samlar vi alla nyheter som är relevanta för det vi sysslar med och som du har nytta av.

Webbinarier ➔

Vill du lära mer? Vi publicerar regelbundet webbinarier som fördjupar och förklarar vår teknik och hur du kan använda den. 

FAQ ➔

Här har vi samlat de vanligaste frågorna från kunder. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.  

Blogg ➔

Vi vill att du ska förstå. Därför arbetar vi kontinuerligt med att publicera inlägg som berättar och utbildar. 

Affärsidé och vision ➔

Vi arbetar ständigt för att bli marknadens främsta inom automationslösningar och ditt självklara val. 

Miljöpolicy ➔

Vi bidrar till en miljövänlig installation, användning och arbetsplats där resurser utnyttjas maximalt och optimalt. 

Samarbetspartners ➔

Vi väljer samarbete för att nå vår vision om att bli marknadens främsta inom automationslösningar. 

Karriär ➔

Vill du också vara med och skapa framtidens arbetsplatser? Kolla in våra lediga tjänster.