ALWEX transport

Alwex Transport AB valde Vipetechs RPA för att automatisera sina arbetsprocesser

Varberg Energi

Varberg Energi valde Vipetechs READSOFT ONLINE för att automatisera sina arbetsprocesser.

Transtema Network Services

Transtema Network Services valde Vipetechs READSOFT ONLINE för att automatisera sina arbetsprocesser.

B3 Consulting Group

B3 Consulting Group valde Vipetechs READSOFT ONLINE för att automatisera sina arbetsprocesser.

Nivika Fastigheter

Nivika Fastigheter valde Vipetechs ADDORO och READSOFT ONLINE för att automatisera sina arbetsprocesser.

Almondy

Almondy valde RPA och Vipetech för att automatisera sina arbetsprocesser.

Marginalen bank

Marginalen Bank automatiserar
för att minska sina kostnader
för regelefterlevnad.